19-09-19
Gm. Czersk. Realizacja zadań
Modernizacja dróg ze środków
na usuwanie skutków nawałnicy z 2017 roku


Obecnie w Gutowcu realizowany jest remont drogi gminnej ul. Krętej w Gutowcu (dz. nr 216/3, 225/1, 220/6, 229/1) w km od 0+635 do 2+535., w związku z usuwaniem skutków nawałnicy. Środki pochodzą z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Zdjęcia (poniżej) z wykonywania zadania przysyła sołtys Zbigniew Krzoska, który cieszy się z inwestycji. Liczy jednocześnie na kolejne modernizacje traktów w sołectwie – z różnych środków - z góry dziękując władzom gminy za przychylność.

Zadania z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – gm. Czersk:

Część 1: Remont drogi gminnej ul. Krętej w Gutowcu (dz. nr 216/3, 225/1, 220/6, 229/1) w km od 0+635 do 2+535.

Część 5: Remont drogi gminnej nr 224192G Wyb. pod Kaliska – Błota (dz. nr 421) w km od 0+000 do 0+768.

Część 6: Remont drogi gminnej nr 224210G ul. Konigorska/ul. Nadrzeczna w Rytlu (dz. nr 650, 633) w km od 0+000 do 1+257.

Część 10: Remont drogi gminnej nr 224047G Zapędowo – Nowy Młyn (dz. nr 116, 208/5) w km od 0+000 do 0+556.

Część 11: Remont drogi gminnej nr 224045G Lutom – Brda – Suszek/ Raciążska – j. Śpierewnik (dz. nr 25/4, 18/3, 25/2) w km od 0+000 do 1+065.

Część 12: Remont drogi gminnej nr 224048G Nadolna Karczma – Nowy Młyn (dz. nr 260) w km od 0+000 do 1+353.

Część 13: Remont drogi gminnej nr 224027G Nadolna Karczma – Zapędowo (dz. nr 245) w km od 0+000 do 1+500.

Część 14: Remont drogi gminnej nr 224049G Brda – Nowy Młyn/ Brda – Kosowo Niwa (dz. nr 133/1) w km od 0+070 do 0+160.

realizuje firma „POZORSKI” s.c. Andrzej Pozorski, Piotr Pozorski, z siedzibą w Złotowie ul. Klaskawska 23    


Zadanie:

Część 7: Remont drogi gminnej nr 224209G ul. Ostrowskiej w Rytlu (dz. nr 356,191) w km od 0+487 do 0+930

realizuje firma Usługi Ogólnobudowlane „MARBRUK” ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy


Plac budowy ww. firmom przekazano 27 sierpnia 2019 r. termin wykonania umowy 31 październik 2019 r.

Wartości poszczególnych części - https://bip.czersk.pl/2188.html

Na części 2,3,4,8,9 nie podpisano umów – informacja https://bip.czersk.pl/2188.html

Na części 2,3,4,8,9 ogłoszono ponownie przetarg, otwarcie ofert nastąpiło 11.09.2019 r. aktualnie trwa postępowanie przetargowe.

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.