10-01-19
Gm. Czersk. Bez zmian na stanowisku sołtysa
Mokre po raz kolejny zaufało Joannie Turzyńskiej

Mieszkańcy sołectwa Mokre spotkali się wczoraj (9.01) w sali przy OSP Mokre. Zebranie rozpoczęła sołtys witając mieszkańców oraz przybyłe władze i radnych w składzie:  Krzysztof Reszka, Barbara Fierek, Maciej Deja.

Według porządku obrad wybrano komisję skrutacyjną, a następnie zgłaszano kandydatów na stanowisko sołtysa. Zgłoszona została tylko jedna kandydatura. W tajnym głosowaniu mieszkańcy zdecydowali, że ich sołectwem po raz kolejny pokieruje Joanna Turzyńska. To już jej trzecia kadencja.

Każde sołectwo w tajnym głosowaniu wybiera również radę sołecką uprzednio zgłaszając swoich kandydatów. W ubiegłych latach to gremium liczyło pięć osób, łącznie z sołtysem. Z racji, że zgłoszono wczoraj więcej kandydatów, mieszkańcy musieli dokonać wyboru w tajnym głosowaniu. Ostatecznie do rady sołeckiej dostali się: Lucyna Jażdżewska, Beata Gliniecka, Mariusz Lewandowski i Benedykt Adamczyk.

Korzystając z okazji burmistrz Przemysław Biesek –Talewski przedstawił mieszkańcom plan połączenia ośrodków kultury znajdujących się na terenie gminy w jedno Gminne Centrum Kultury.

Nie zabrakło również czasu na pytania do włodarzy. Jak twierdzą mieszkańcy sołectwa ich drogi nie są w najgorszym stanie, chociaż niektóre prace jak równanie dróg wykonywane są tylko powierzchownie. Natomiast poprawy domagają się drogi dojazdowe na łąki i pola.

Dużym problemem jak się okazało jest również nieprawidłowe odśnieżanie lub odśnieżanie tylko części drogi. - „Ciężko minąć się dwoma samochodami kiedy odśnieżona jest tylko połowa drogi” – zgłaszał włodarzowi jeden z mieszkańców.

(red)

 Zobacz terminarz zebrań w gm. Czersk – TUTAJ


Mieszkańcy zdecydowali, że ich sołectwem nadal będzie
kierować Joanna Turzyńska (na zdjęciu).

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.