2-01-21
Gm. Czersk. Pisma, WIDEO
Na sesji o gazyfikacji Rytla oraz części
ul. Tucholskiej w Czersku. Spółka zmienia zdanie


Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (PSG) nie widzi obecnie możliwości rozbudowy sieci gazowej m.in. w Rytlu i części ul. Tucholskiej w Czersku. Informację w tej sprawie przedstawił na ostatniej sesji burmistrz Czerska.

Spółka tym samym wycofała się z wcześniejszych uzgodnień poczynionych z wójtem gminy Chojnice i burmistrzem Czerska. Pomimo zadeklarowania przez samorządy pokrycia kwoty 1,8 mln zł, która brakowałaby do zbilansowania inwestycji – budowy sieci gazowej z kierunku Chojnic przez Nową Cerkiew i Jeziorki do Rytla – spółka nie chce już podjąć się realizacji zadania (szczegóły poniżej – pisma z PSG).

Burmistrz Przemysław Biesek-Talewski wyjaśniał radnym, że czynnikiem skłaniającym w przyszłości spółkę gazowniczą do inwestycji w ul. Tucholskiej może być fakt przystąpienia do realizacji zapowiadanego planu budowy przez gminę budowy osiedla (zabudowa wielorodzinna - bloki) przy ul. Długiej. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na surowiec spółka byłaby skłonna wybudować nową infrastrukturę w ul. Tucholskiej. Natomiast odbierane ostatnio od mieszkańców  ankiety są czynnikiem, który ma wpłynąć na ewentualną przyszłą zmianę obecnej, niekorzystnej dla gminy decyzji spółki.

W odniesieniu do planów gazyfikacji Rytla włodarz oznajmił, że po rozmowie z wójtem gminy Chojnice wstępnie ustalono możliwość wsparcia zadania przez samorządy w postaci wykonania dokumentacji technicznej jako wkładu w przedsięwzięcie. Jednak na razie jeszcze nie wiadomo czy takie rozwiązanie - pokrycia kosztów przygotowania dokumentacji technicznej o wartości kilkuset tysięcy złotych - przekona władze spółki do zmiany zdania i rozpoczęcia gazyfikacji Rytla. Trwają analizy co do wskazanego pomysłu. Należy zaznaczyć, że poprzez przygotowanie dokumentacji dla Rytla samorząd zyskuje 2 lata, bo tyle trwa sporządzenie projektu. Włodarz przekonywał, że w perspektywie mogą pojawić się środki zewnętrzne lub inwestor - duży odbiorca co skłoni spółkę do realizacji inwestycji.

Temat gazyfikacji w gm. Czersk, WIDEO od 28:54 – zobacz link:
https://youtu.be/KLTvtU8PVYI?t=1734


Pisma z PSG:

„Gazyfikacja Rytla oraz Nowej Cerkwii

Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowny Panie Wójcie,
Z przykrością informujemy, że nowe wewnętrzne regulacje obowiązujące w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. (PSG) dotyczące możliwości realizowania przyłączania odbiorców gazu przy braku spełnienia warunku ekonomicznej opłacalności inwestycji, na postawie zwiększonej opłaty za przyłączenie zostały zmienione. W związku z powyższym rozbudowa sieci gazowej, o której rozmawialiśmy nie będzie możliwa.

Propozycja wniesienia podwyższonej opłaty za przyłączenie obiektów gminnych, wystosowana do Państwa na bazie art. 7 ust. 1 Prawa Energetycznego dawała możliwość wyznaczenia zwiększonej opłaty, jednak nie jest to zasada obligatoryjna. W związku z licznymi zastrzeżeniami prawnymi, dotyczącymi możliwości korzystania przez innych odbiorców z sieci gazowej, która została wybudowana z uwzględnieniem zwiększonej opłaty za przyłączenie, Zarząd PSG podjął decyzję, że takie inwestycje mogą być realizowane tylko w ograniczanym zakresie. Rozwiązanie to może być stosowane wyłącznie w przypadku podmiotów, dla których odcinek sieci gazowej będzie praktycznie dedykowany, bez możliwości podłączenia się innych odbiorców.

Państwa przypadek nie mieści się we wskazanym zakresie, gdyż właśnie ideą wniesienia przez Gminę zwiększonej opłaty była możliwość przyłączania się mieszkańców do wybudowanego gazociągu.

Podsumowując, w Państwa przypadku konieczne jest spełnienie warunku efektywności ekonomicznej, aby mogło dojść do gazyfikacji nowych terenów. Jedyną możliwą ścieżką, poza pozyskaniem odbiorcy deklarującego znaczny pobór paliwa gazowego, będzie pozyskanie przez PSG ewentualnych funduszy unijnych. Jeżeli pojawi się taka perspektywa, będziemy uwzględniali w naszych działaniach, inwestycję dotyczącą Państwa obszaru.

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.

Z poważaniem
Sylwia Surowiec

Dyrektor
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku”(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.