13-10-21
Gm. Czersk. Jakie środki trafią do gminy Czersk?
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
1,2 mln zł dla Pomorskiego


Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich zatwierdził  listę dotacji dla szkól i przedszkoli  przyznanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Pomorskie na zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych otrzymało 1.216.320 zł. Dofinansowanie trafi do 92 placówek wychowania przedszkolnego oraz 122 szkół (70 organów prowadzących).

Listy placówek i dotacje poniżej:

Załącznik nr 1 – Wykaz placówek wychowania przedszkolnego, którym przyznano wsparcie finansowe na 2021 rok(.xls).

Załącznik nr 2 – Wykaz szkół, którym przyznano wsparcie finansowe na 2021 rok(.xls).

Ważne - wydatki na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych mogą być ponoszone od dnia zawarcia umowy.

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” do  Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Gdańsku wpłynęły (od 106 organów prowadzących) - 332 wnioski placówek wychowania przedszkolnego i szkół .

PUW Gdańsk


Jakie środki dla trafią do gminy Czersk?

W związku z tym, że na powyższych listach nie ma ujętych placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół, dla których organem prowadzącym jest czerski samorząd pytamy czy w/w jednostki aplikowały o środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.?

- Odpowiadając na pytanie informuję, że realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest przewidziana na lata 2021 – 2025 i w tym czasie każda jednostka tylko raz będzie mogła skorzystać z dofinansowania. Poprzednia edycja programu miała miejsce w latach 2016 – 2020. Wszystkie szkoły prowadzone przez Gminę Czersk otrzymały wsparcie w tamtej edycji. W 2021 roku wniosek o dofinansowanie złożył Zespół Szkół w Łęgu. Pozostałe jednostki zdecydowały, że będą się ubiegały o wsparcie w kolejnych latach. W sytuacji, gdyby któraś ze szkół nie otrzymała wsparcia w danym terminie, może ponowić swój wniosek w kolejnym naborze. Dodam, że o dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wnioskowało Gminne Centrum Kultury. GCK oczekuje na rozstrzygnięcie naboru- informuje Grzegorz Zabrocki,  Sekretarz Gminy Czersk.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.