1-04-19
Gm. Czersk. Nowe stawki - poniżej
Nowe stawki za odbiór śmieci

INFORMACJA O NOWYCH STAWKACH OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że od 1 kwietnia 2019 r. obowiązują nowe miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

W związku z tym, w najbliższych dniach otrzymacie Państwo zawiadomienie o wysokości miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

Nie ma obowiązku składania nowej deklaracji „śmieciowej”.

Poniżej zamieszczamy stawki obowiązujące od 1 kwietnia 2019 r.


Podstawowa stawka opłaty w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny:

a) 21,00 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego,

b) 40,00 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego,

c) 58,00 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego,

d) 63,00 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego,

e) 70,00 zł od gospodarstwa domowego pięcioosobowego lub większego.


Stawka podwyższona w przypadku, gdy odpady komunalne nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny:

a) 39,00 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego,

b) 75,00 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego,

c) 102,00 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego,

d) 111,00 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego,

e) 126,00 zł od gospodarstwa domowego pięcioosobowego lub większego.


Wysokość ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku domków letniskowych lub nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku:

1) 208,00 zł, jeżeli odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny,

2) 472,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny.

UM Czersk

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.