8-01-19
Gm. Czersk. Zebranie w Malachnie
Nowe władze w sołectwie Malachin.
Funkcję sołtysa objęła Sylwia Turzyńska

Spotkanie sołeckie odbyło się również w sołectwie Malachin. Na prowadzącego zebranie wybrano jednogłośnie Ireneusza Bojanowskiego, który następnie przedstawił porządek obrad. Wczoraj (7.01) do Malachina przybyły również władze gminy, m.in. radni: Barbara Fierek, Zenon Konefka oraz Elwira Bieszke – Binnesbesel.

Sprawozdanie ze swojej kadencji przedstawiła sołtys Kamila Narloch, która nie wyraziła zgody na zgłoszenie swojej kandydatury do pełnienia funkcji sołtysa przez kolejną kadencję. Ostatecznie nowym sołtysem została Sylwia Turzyńska. Drugą kandydatką była Henryka Kobierowska. Obie Panie uzyskały bardzo podobny wynik , ale ostatecznie przewagą 11 głosów wygrała Sylwia Turzyńska. Nie zabrakło także podziękowań skierowanych od burmistrza Czerska dla byłej sołtys Kamili Narloch. Również ona dziękowała mieszkańcom oraz strażakom za owocną współpracę podczas kadencji.

Mieszkańcy zdecydowali, że ich sołectwo będzie reprezentować 8 osób w tym sołtys. W  tajnym głosowaniu przeszli wszyscy kandydaci. Rada sołecka w składzie - Stanisław Skuczyński, Magdalena Śpica, Wioletta Wrycza, Bartłomiej Ziemann, Henryka Kobierowska, Maciej Reszka oraz Kamila Narloch będzie reprezentować swoje sołectwo przez najbliższą kadencję.

W imieniu mieszkańców pytanie „Na co mogą liczyć mieszkańcy? ” do burmistrza skierowała radna Barbara Fierek. Włodarz odpowiadając mówił, że sołectwo jest bardzo blisko Czerska dzięki czemu skorzysta również z planów, które będą realizowane w mieście. Z dużym poparciem oraz aplauzem spotkała się wypowiedź Stefana Ziemanna, który zajął stanowisko w temacie zburzeniu budynku starej remizy mieszczącej się przy szkole. Kolejny z mieszkańców dodał do pomysłu, aby w miejscu po zburzonym obiekcie postawić obelisk pamiątkowy na cześć osób, które budowały owy budynek. 

(red)

Zobacz terminarz zebrań w gm. Czersk – TUTAJFunkcję sołtysa objęła Sylwia Turzyńska – na zdjęciu.

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.