26-07-19
Region. Co się zmieniło?
Nowy wzór wniosku paszportowego

Od 19 lipca br. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie paszportu.

Co się zmieniło?
- dodano oświadczenie wnioskodawcy o odpowiedzialności karnej za zatajenie prawdy lub podanie nieprawdy w składanym wniosku

- zniesiono obowiązek podania rysopisu i informacji o znakach szczególnych wnioskodawcy

- małoletni do 18 roku życia nie mają już obowiązku przedstawiania legitymacji szkolnej jako dokumentu uprawniającego do ulgi (legitymację szkolną lub studencką winny okazać wyłącznie osoby uczące się, które ukończyły 18 lat). Chcąc skorzystać z ulgi wynikającej z Karty Dużej Rodziny należy ją przedłożyć podczas składania wniosku paszportowego

- uszczegółowiono wymóg równomiernego oświetlenia, zachowania symetrii w pionie wizerunku twarzy, a także doprecyzowano wymóg dotyczący widoczności brwi osoby przedstawionej na zdjęciu

Nowe druki znajdują się we wszystkich punktach paszportowych na terenie województwa pomorskiego.

Zmiany na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 8 lipca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych.

Pomorski Urząd Wojewódzki

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.