27-03-19
Gm. Czersk. Wiceburmistrz na prośbę radnego Daniela Szpręgi rozszerzyła argumentację
Od 2020r. rozpocznie działalność
Gminne Centrum Kultury

Dwunastu radnych poparło projekt uchwały w sprawie powołania z dniem 1.01.2020 roku Gminnego Centrum Kultury. Wejdą w jego skład ośrodki kultury w Czersku, Rytlu i Łęgu.

Wiceburmistrz Bogumiła Ropińska kierowała powołanym w grudniu 2018 roku specjalnym zespołem roboczym, który tworzyli m.in. radni RM i Powiatu Chojnickiego oraz szefowie placówek kultury w gminie. Powstał on po podjęciu przez radnych uchwały intencyjnej dotyczącej utworzenia GCK. Na koniec swej pracy zespół podjął decyzję o rekomendacji burmistrzowi Przemysławowi Bieskowi – Talewskiemu poddania pod głosowanie radnym uchwały o utworzeniu GCK, gdyż jak stwierdzono - jest więcej pozytywów, niż zagrożeń w tej decyzji.

Jak przedstawiła na wczorajjszej sesji Rady Miejskiej w Czersku - we wprowadzeniu do dyskusji - wiceburmistrz Bogumiła Ropińska, dzięki integracji ośrodków kultury w gminie w jeden organizm nastąpi zwiększenie efektywności, lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich. Na prośbę radnego Daniela Szpręgi rozszerzyła swą argumentację. Dodała, że będzie możliwe m.in. łatwiejsze planowanie budżetu, jedna instytucja będzie aplikowała o środki zewnętrzne, nastąpi wyrównanie poziomu wynagrodzeń, szersza promocja wydarzeń z terenu gminy. Za największy problem przy reorganizacji uważa czynnik ludzki, który jest niechętny zmianom, pracy w różnych miejscach. Zapewniła, że żaden pracownik z OK nie straci pracy. Wyjaśniła, że w Rytlu opiekun boiska sportowego będzie miał pół etatu w GCK, jako animator zajęć na nim, oraz pół etatu w AZK, jako jego administrator. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw jeden, wstrzymało się od głosu pięciu rajców.

(red)

Materiał wideo z sesji (uchwała w sprawie GCK) – poniżej
(źródło: Urząd Miejski w Czersku: https://www.youtube.com/channel/UCP794CVQgG_HespHIIyGM7w)
 

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.