23-01-19
Powiat chojnicki. Kilka spektakularnych sukcesów, m.in. sprawa z Czerska
ODPRAWA ROCZNA CHOJNICKICH POLICJANTÓW

W dniu wczorajszym (22.01) w Komendzie Powiatowej Policji w Chojnicach odbyła się odprawa roczna policjantów z udziałem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Roberta Sudenisa. Podczas spotkania omówiono ubiegłoroczne osiągnięcia naszej jednostki. Przedstawione zostały również priorytetowe zadania, jakie chojnicka policja realizować będzie w roku 2019.

Rozpoczynający odprawę Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Chojnicach mł.insp. Tomasz Kąkolewski omówił pracę funkcjonariuszy chojnickiej komendy, dziękując jednocześnie obecnym za zaangażowanie w wykonywaniu codziennych obowiązków, co doprowadziło nie tylko do bardzo zadowalających efektów wykrywczych, ale przede wszystkim do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców  naszego powiatu.

Na początek podsumowane zostały działania prewencyjne chojnickich policjantów – zastępca komendanta podkreślił przede wszystkim dostosowanie do aktualnych potrzeb w zakresie profilaktyki zagrożeń społecznych, liczne spotkania z uczniami szkół (212) w ramach prewencji kryminalnej i podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także z udziałem mieszkańców powiatu, w tym z seniorami i dziećmi; to stałe elementy pracy funkcjonariuszy w zakresie profilaktyki. Mł.insp. Tomasz Kąkolewski podkreślił również wkład policjantów w rozpowszechnianie wykorzystywania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – w ubiegłym roku mieszkańcy powiatu umieścili na mapie 1038 zgłoszeń, z czego blisko połowa została potwierdzona, a problemy rozwiązane. Natomiast dzięki korzystaniu z aplikacji „Moja komenda” przez chojnicką jednostkę, uproszczony został kontakt z dzielnicowymi.

W 2018 roku również policjanci pionu kryminalnego osiągnęli bardzo dobre wyniki pracy. Poprawiono wyniki w zakresie zwalczania przestępczości kryminalnej, w tym także w siedmiu najbardziej dolegliwych społecznie kategoriach zdarzeń kryminalnych. W zakresie wykrywalności przestępstw o charakterze kryminalnym rok 2018 uplasował naszą jednostkę na II miejscu w województwie. Funkcjonariusze powiatu chojnickiego mogą pochwalić się kilkoma spektakularnymi sukcesami. W dniu 2 lipca 2018r. w Czersku, dwóch nieznanych sprawców dokonało napadu rabunkowego na jeden z domów, w którym mieszkało starsze małżeństwo. W trakcie przestępstwa skrępowano pokrzywdzonych i stosowano wobec nich przemoc, celem uzyskania informacji o miejscu przechowywania pieniędzy. W wyniku rozboju dokonano zaboru ok. 230.000zł. W wyniku intensywnych czynności operacyjno – procesowych w ciągu zaledwie kilkunastu godzin funkcjonariusze ustalili, iż sprawcami przestępstwa jest dwóch mieszkańców Bydgoszczy. Trzy dni później, w toku realizacji sprawy, na terenie jednego z ośrodków wypoczynkowych w m. Świnoujście policjanci zatrzymali  podejrzanych, przy których ujawniono część zrabowanych pieniędzy, a nadto przedmioty zakupione z korzyści uzyskanych z napadu. W toku kolejnych przeszukań, prowadzonych na terenie Bydgoszczy i Torunia, zabezpieczyli środki pieniężne pochodzące z przestępstwa i przedmioty służące do jego popełnienia. Łącznie w toku przeszukań mundurowi odzyskali kwotę ok. 150.000zł. oraz zabezpieczono w ramach tymczasowego zajęcia mienia pojazdy wartości co najmniej 57.000zł. W dniach 23-24.06.2018r. na terenie Chojnic doszło do szeregu podpaleń pojazdów, zaparkowanych na niestrzeżonych parkingach. Sprawcą tych przestępstw okazał się obywatel Mołdawii, zamieszkały na terenie miasta. Podczas realizacji, kryminalni zatrzymali podejrzanego, któremu przedstawili zarzuty o 5 podpaleń pojazdów, a następnie na wniosek policji i prokuratury, chojnicki sąd zastosował wobec  sprawcy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W dniu 27 czerwca 2018r. w Chojnicach, w okolicy jednego z osiedli mieszkaniowych nieznany sprawca, strzelając z wiatrówki, dokonał ciężkiego uszkodzenia ciała małoletniej dziewczynki, bawiącej się w pobliżu. W toku niezwłocznie podjętych czynności, chojniccy policjanci ustalili, iż sprawcą jest 25-letni mieszkaniec Chojnic, karany już wcześniej m.in. za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Mundurowi zatrzymali podejrzanego i  przedstawili mu zarzuty, a następnie decyzją SR Chojnice, zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. W trakcie przeszukania, funkcjonariusze zabezpieczyli u podejrzanego m.in. broń i kulki metalowe. W dniu 26.10.2018r., Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach została powiadomiona o ugodzeniu nożem kobiety w jednym z mieszkań na terenie Chojnic. Pokrzywdzona, której zadano kilkanaście ciosów po całym ciele, zdołała uciec do mieszkania mieszczącego się piętro niżej, gdzie pomimo podjętej akcji reanimacyjnej – zmarła. Przybyli na miejsce policjanci ustalili, iż sprawcą zabójstwa jest mąż pokrzywdzonej, który zabarykadował się w mieszkaniu. Po wejściu siłowym do wnętrza domu, zatrzymali mężczyznę, który wcześniej zdołał dokonać licznych samookaleczeń. Wobec podejrzanego, chojnicki sąd rejonowy zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W toku wczorajszej odprawy następnie zajęli głos Komendant Powiatowy Policji w Chojnicach – mł.insp. Tomasz Hintz, który podziękował podwładnym za wkład i zaangażowanie w codzienną służbę, a także przedstawiciel prokuratury w osobie Prokuratora Rejonowego w Chojnicach – Mirosław Orłowski, dziękujący funkcjonariuszom za owocną współpracę, szczególnie doceniając zbieżność stanowisk w przypadku spraw aresztowych.

Na zakończenie, podsumowując odprawę, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ocenił bardzo pozytywnie pracę chojnickich policjantów i pracowników cywilnych naszej komendy, przedstawił cele, kierunki i priorytety w bieżącym roku, a także zachęcił do dalszej rzetelnej i wzorowej służby na tak wysokim poziomie.

KPP Chojnice

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.