9-12-20
Czersk. Zobacz gdzie i dlaczego ma zostać zamontowany. Ile kosztuje?
Odstraszacz ptaków w Czersku – więcej informacji

Wracamy do tematu odstraszacza ptaków, który zamierza zamontować czerski samorząd.

Poprosiliśmy burmistrza Czerska o podanie kosztów, terminu instalacji, lokalizacji oraz charakterystyki urządzenia, częstotliwości jego uruchamiania, itp. Poprosiliśmy też o zdjęcie podglądowe sprzętu. Informacji udziela naczelnik z czerskiego ratusza.

„Gmina Czersk w sierpniu br. wystąpiła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony  Środowiska w Gdańsku z wnioskiem  o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną. W naszym przypadku chodzi o zarządzanie populacją kawki zwyczajnej (Corvus monedula) poprzez umyślne płoszenie lub niepokojenie ptaków za pomocą odstraszaczy dźwiękowych na terenie miasta Czersk w obszarze wskazanym w opinii ornitologicznej.
Celem wykonania czynności jest poprawa estetyki miasta poprzez ograniczenie roznoszenia odpadów oraz zmniejszenie ilości odchodów pozostawianych przez kawki. Pozostawiane odchody powodują korozję i uszkodzenia dachów, ponadto budowanie gniazd w przewodach kominowych stwarza zagrożenie pożarowe. Jednym ze sposobów zarządzania populacją kawek w celu ograniczenia jej negatywnego wpływu na estetykę miasta jest umyślne płoszenie w miejscach ich tymczasowego gromadzenia oraz żerowania lub w miejscach noclegu. Szczegółowy opis wnioskowanych czynności został opisany w Ekspertyzie ornitologicznej opracowanej dla Urzędu Miasta Czersk w zakresie sposobów zarządzania populacją ptaków krukowatych w centrum miasta w celu ograniczenia ich gniazdowania i negatywnego wpływu na estetykę obszaru miejskiego objętego ekspertyzą” opracowaną przez mgr Dariusza Ożarowskiego w listopadzie 2019 r., która stanowi załączniki do naszego  wniosku.
Program ma charakter pilotażowy, w zależności od efektów może być w przyszłości rozbudowany  poprzez zwiększenie obszaru oddziaływania urządzeń.
Odstraszacz dźwiękowy zostanie zamontowany na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku przy ul. Dworcowej 8, dz. nr 384/16. Termin instalacji uzależniony jest od daty otrzymania pozytywnej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Wnioskowaliśmy o wydanie takiego zezwolenia do 28 lutego 2022r.,  z wyłączeniem okresu lęgowego ptaków.
Biosoniczny odstraszacz ptaków Bird Gard PRO PLUS (na zdjęciu poniżej – przyp. red.).  BG Pro Plus to dźwiękowe urządzenie firmy Bird Gard przeznaczone dla powierzchni do 1,2 ha. Model BG Pro PLUS znajduje swoje zastosowanie na średnich plantacjach, w parkach miejskich, terenach przemysłowych i produkcyjnych czy stawach rybnych.
Urządzenie wykorzystuje cyfrowo nagrane dźwięki wydawane przez przerażone , zestresowane ptaki danego gatunku, które skutecznie je oddalają z miejsc niepożądanych. Wysokiej jakości technologia zapewnia rzeczywisty dźwięk ptaka w jego habitacie , możliwość programowania konfiguracji oraz losowy dobór 8 dźwięków , zapobiegający przyzwyczajaniu się do nich ptaków. Koszt zakupu wyniesie około 3 800 zł brutto”
– informuje Wojciech Laska, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Środowiska Urzędu Miejskiego w Czersku.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.