14-09-18
Czersk. Pod wnioskiem podpisało się 47 osób
Ogłoszenie przewodniczącego RM dot. nadania
nazwy ulicy lub placu w Czersku


Publikujemy OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU – dot. nadania nazwy ulicy lub placu – treść poniżej:

„Dnia 7 września 2018 r. wpłynął wniosek grupy inicjatywnej mieszkańców gminy Czersk o nadanie imienia Józefa Piekarka ulicy lub placowi w Czersku.

Niniejszy wniosek uzasadniono szczególnymi zasługami Józefa Piekarka dla społeczności miasta i gminy Czersk w latach 1951 – 1989.

Józef Piekarek jako nauczyciel szkół czerskich i jeden z pierwszych pedagogów nowopowstałego Liceum Ogólnokształcącego w Czersku odznaczał się charyzmą i zaraźliwym entuzjazmem. Poza szeroko zakrojoną pracą dydaktyczno-wychowawczą był również zapalonym społecznikiem. Działał w harcerstwie m. in. jako organizator obozów
i założył harcerską drużynę wodną w Ostrowitem. Założył SKKT przy LO w Czersku i organizował obozy wędrowne, rowerowe, spływy kajakowe, obozy żeglarskie i in. Działał w Lidze Obrony Kraju  jako instruktor samoobrony i pierwszej pomocy oraz musztry. Współorganizował przedstawienia teatralne, widowiska, bale maskowe, studniówki i bale sportowców. Pracował społecznie inicjując budowy obiektów sportowych, organizując oprawę świąt narodowych. Założył pierwszy Klub Seniora w Czersku, organizował wycieczki, wyjazdy do teatrów i oper – napisano w uzasadnieniu wniosku.

link do wniosku o nadanie nazwy ulicy lub placu" 

mat. UM Czersk 


Pod wnioskiem podpisało się 47 osób. Wnioskujący nie wskazują drogi lub placu. Propozycja jest przedmiotem obrad komisji Rady Miejskiej w Czersku.

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.