1-08-20
Powiat chojnicki. Informacja dla właścicieli lasów prywatnych
Opisują lasy i planują zabiegi

Od 20 lipca 2020 roku trwają prace terenowe nad sporządzeniem projektu Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu (tzw. UPUL) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych), na części  terenu powiatu chojnickiego, tj. w:

w gminie Brusy – w  obrębach geodezyjnych: Czarniż i Męcikał;


w gminie Czersk – w obrębach ewidencyjnych: Klaskawa, Łąg, Łąg Lipki, Łukowo, Ostrowite oraz Lutom;

w gminie Konarzyny - w obrębach ewidencyjnych: Zielona Chocina i Zielona Huta.

Prace prowadzi – na zlecenie i koszt  Starosty Chojnickiego - firma LAS-R z Krakowa, która dokona „taksacji”, czyli między innymi  opisze las, zaplanuje zabiegi i etaty cięć na najbliższe 10 lat. Po zakończeniu prac terenowych, któr planowane są do końca sierpnia i opracowaniu projektów UPUL dla poszczególnych obrębów, zostaną one wyłożene do publicznego wglądu.

We właściwych urzędach gmin.  Tam własciciele lasów będą mogli zapoznać się z wynikami tych prac i zaplanowanymi zadaniami  dotyczących swojego lasu, a także wnieść ewentualne zastrzeżenia i wnioski. O terminie wyłożenia projektów UPUL w gminach, właściciele lasów zostaną  poinformowani.

W związku z powyższym, prosimy właścicieli lasów o umożliwienie Wykonawcom UPUL dokonania taksacji lasów.

Starostwo Powiatowe w Chojnicach


Uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów należących do osób fizycznych stanowią podstawowy dokument prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej.   |  fot. ilustracyjne

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.