Ogłoszenie

PROWADZIMY NABÓR DO PLACÓWKI
OREW CZARNA WODA


Więcej informacji pod numerem telefonu: 
📞 504 488 874❗️❗️❗️

🚌 Dowóz i pobyt dziecka w Ośrodku jest BEZPŁATNY❗️

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy w Czarnej Wodzie
to specjalistyczna placówka edukacyjna. 

Obowiązek szkolny realizują w niej dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (od 3 do 25 roku życia) i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i umiarkowanym ze sprzężeniami (od 5 do 24 roku życia) bez względu na miejsce zamieszkania, w placówka prowadzi:

- Szkołę terapeutyczną 
Realizujemy OBOWIĄZEK SZKOLNY;
- Przedszkole Terapeutyczne;
- Oddział Przysposabiający do Pracy;
- Odział Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka;

Nie obowiązuje żadna rejonizacja. 
Zapraszamy mieszkańców powiatów m.in.: starogardzkiego, chojnickiego, tucholskiego, kościerskiego.

🧑🏻‍🎨👩🏻‍🔬👩‍🍳Kompleksowe wyposażenie, wykwalifikowana kadra, bogaty program zajęć dodatkowych, integracyjnych (wycieczki, itp.) gwarantuje wysoki poziom edukacji. Podopieczni są pod stała opieką zespołu terapeutycznego. Zapewniamy opiekę pedagoga, oligofrenopedagoga, logopedy, neurologopedy, psychologa i psychologa klinicznego, surdopedagoga, tyflopedagoga.

🚌🚎 Nauka w Placówce jest nieodpłatna. Uczniom podlegającym obowiązkowi szkolnemu dowozy do Placówki zapewniają nieodpłatnie gminy, na terenie których dziecko zamieszkuje na podstawie pisemnego wniosku rodziców lub opiekunów ucznia, w oparciu o plan organizacyjny zajęć OREW obowiązujący w danym roku szkolnym.

👩🏻‍🏫👩🏼‍🏫👨🏻‍💻 Kadra OREW przygotowana jest do pracy z uczniem – niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu głębokim, umiarkowanym oraz znacznym z współwystępującymi zaburzeniami rozwojowymi, tj. niepełnosprawnością ruchową, zaburzeniami narządów zmysłów, m.in. wzroku, słuchu, autyzmem i zespołami genetycznymi.

📱KONTAKT:

Dyrektor OREW mgr Natalia Ignaciuk-Pakmur
📩83-262 Czarna Woda, 
      ul. Mickiewicza 5A, 
tel. 504 488 874
terapiadzieci.com
Jesteśmy również na
FB-KLIKNIJ
 
Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.