26-07-20
Region. Od mostu do granicy z gminą Czersk ułożony zostanie dojazd z dywanika asfaltowego
Pierwsze dofinansowanie
z FDS dla gminy Karsin

Trwa budowa nowego mostu przez Wdę w miejscowości Miedzno w gminie Karsin. O konieczności realizacji tej inwestycji mówiło się od wielu lat. Zły stan techniczny starego drewnianego mostu sprawiał, że nie spełniał on współczesnych wymagań zarówno pod względem nośności jak i szerokości. Uniemożliwiało to m.in. przejazd przez most ciężkim sprzętem rolniczym, co w znacznym stopniu ograniczało wartości użytkowe tego obiektu.

Nowy most będzie miał długość 14 metrów oraz jezdnię o szerokości 6 metrów. Wykonana zostanie też regulacja skarp rzeki, a brzegi zostaną umocnione materacami gabionowymi. Od mostu do granicy z gminą Czersk ułożony zostanie dojazd z dywanika asfaltowego o łącznej długości 400 metrów.

W przetargu na wyłonienie wykonawcy najkorzystniejszą ofertę, opiewającą na kwotę 1,05 mln zł złożyło przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych REWERS z Bożepola Wielkiego. Prawie połowę tej kwoty tj. 521.763 zł stanowić będzie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, a pozostałą część tj. 528.237 zł samorząd pokryje ze środków własnych. Prace budowlane powinny zakończyć się do końca sierpnia bieżącego roku.

Nadmienić należy, że jest to pierwsze od 4 lat dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych dla gminy Karsin. Poza budową mostu w Miedznie gmina wnioskowała także o dofinansowanie z tego Funduszu budowy ulic Ogrodowej i Świerkowej w Karsinie. Zdaniem samorządu wniosek powinien uzyskać maksymalną liczbę punktów, a w rzeczywistości znalazł się na przedostatnim miejscu listy rezerwowej. Trzeba przyznać, że inne samorządy mają więcej „szczęścia” w uzyskiwaniu środków z tego źródła.

UG Karsin


Wójt gminy Karsin Roman Bunke oraz kierownik robót z firmy REWERS.

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.