22-08-20
POMORSKIE.  Najniższa renta rodzina wynosi 1,2 tys. zł
Pobierasz rentę rodzinną? Pamiętaj o formalnościach!

Uczniowie i studenci pobierający rentę rodzinną muszą pamiętać, aby złożyć w ZUS wniosek o kontynuowanie świadczenia wraz z zaświadczeniem ze szkoły lub uczelni.


Osoba, która pobiera rentę rodzinną ma obowiązek zawiadomić ZUS o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia i jego wysokości.   |  fot. pixabay.com


To bardzo ważne, ponieważ jeśli złożą dokument zbyt późno nie otrzymają świadczenia za dany miesiąc. Co do zasady, renta rodzinna przysługuje do ukończenia 16. lat, jednak uczniowie i studenci mogą ją pobierać nawet do 25. roku życia. ZUS przyznaje ją i wypłaca przez cały rok szkolny, łącznie z wakacjami. Uczniom świadczenie wypłaca się  do końca sierpnia, a studentom do końca września.

Jeżeli szkoła, czy uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki, ZUS będzie wypłacał świadczenie przez cały ten czas. Może jednak w każdej chwili skontrolować, czy nauka jest faktycznie kontynuowana. Gdy w zaświadczeniu nie został wskazany pełny okres nauki, to aby renta wypłacana była bez przerwy, najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty trzeba złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki.   

W przypadku uczniów należy to zrobić do końca września, natomiast w przypadku studentów do końca października. Uczeń, który po maturze dostał się na studia, aby otrzymać rentę za wrzesień, zaświadczenie z uczelni musi dostarczyć najpóźniej do końca tego miesiąca. Formalny dokument informujący, że jest studentem może natomiast złożyć na początku października. Obecnie najniższa renta rodzina wynosi 1,2 tys. zł.

Regionalny Rzecznik Prasowy Krzysztof Cieszyński

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.