11-01-22
Gm. Czersk. Czytelnik: Jak skorzystać z preferencyjnej stawki?
Podatek od nieruchomości ogrzewanych
ekologicznie w gminie Czersk


„Zwracam się z prośbą o podjęcie tematu podatku od nieruchomości ogrzewanych ekologicznie w Gminie Czersk, którego stawki określiła Rada Gminy Czersk uchwałą Nr XL/439/21 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Określono preferencyjne stawki tego podatku dla nieruchomości ogrzewanych ekologicznie, jednak nigdzie nie można znaleźć informacji, jakie czynności należy podjąć, żeby z tej preferencyjnej stawki skorzystać np. w sytuacji gdy już zgłoszona do ewidencji nieruchomość, w ostatnim okresie uzyskała nowe, ekologiczne źródło ciepła.
Czy konieczne jest składanie na nowo deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości? Jednak w tej deklaracji nie ma możliwości zgłoszenia ekologicznego sposobu ogrzewania, uprawniającego do preferencji.
Myślę, że w podobnej sytuacji jest wielu mieszkańców Gminy Czersk, którzy chętnie skorzystaliby z preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości, jednak nie wiedzą jakie podjąć kroki w tej sprawie.”
- napisał czytelnik

Prośbę o odniesienie się do kwestii podejmowanych w liście czytelnika wysłaliśmy do czerskiego ratusza – odpowiedź poniżej.

„W przypadku posiadania przez podatnika podatku od nieruchomości budynku mieszkalnego wyposażonego w ogrzewanie ekologiczne, określone w § 1 Uchwały Nr XL/439/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 listopada 2021 r.,  konieczne jest złożenie korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami  -DRUK IN-1, ZIN-1 a w przypadku współwłasności, dodatkowo załącznik ZIN-3. Budynki mieszkalne wyposażone w ogrzewanie ekologiczne należy wykazać w punkcie D.2.1, poz. 55-57 druku IN-1.
Odpowiednie dokumenty można pobrać pod linkiem https://bip.czersk.pl/1413.html


(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.