24-11-21
Powiat chojnicki. XXII Sesja Rady Powiatu Chojnickiego – porządek obrad, materiały
Podwyżka również dla starosty chojnickiego.
Ma zarabiać 19 800 zł brutto. Ponadto propozycja podwyższenia diet radnychfot. pixabay. com

XXII sesja Rady Powiatu Chojnickiego VI kadencji odbędzie się 30 listopada 2021 r. (WTOREK) o godz. 1400 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach – duża sala konferencyjna nr 41.

Radni zajmować się będą m.in. ustaleniem wynagrodzenia starosty. Zaproponowano by Marek Szczepański zarabiał 19 800 zł (po nowelizacji ustawy w tym zakresie włodarz powinien otrzymywać uposażenie na poziomie od 16 000 zł do 20 000 zł).  Wyższe diety mają też otrzymywać radni.
Szczegóły w materiałach na sesję – poniżej link.

Materiały na sesję - TUTAJ

Porządek obrad XXII sesji Rady Powiatu Chojnickiego – 30.11.2021 r.:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności komisji stałych w okresie między sesjami.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
7. Informacja na temat przygotowania do zimowego utrzymania dróg powiatowych.
8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych powiatu pracowników Starostwa Powiatowego w Chojnicach oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Chojnickiego wobec potępienia szerzącego się hejtu w przestrzeni publicznej,
b) w sprawie diet radnych powiatu,
c) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Chojnickiego,
d) w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”,
e) w sprawie kontynuacji programu polityki zdrowotnej w zakresie opieki okołoporodowej dla powiatu chojnickiego - szkoła rodzenia,
f) zmieniająca uchwałę nr XVIII/229/2021 w sprawie określenia zadań powiatu na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021,
g) w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy powiatu chojnickiego na lata 2021-2030”,
h) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Gminy Chojnice,
i) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Krojanty, w gminie Chojnice,
j) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Gminy Czersk,
k) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gotelp, w gminie Czersk,
l) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Łąg Lipki, w gminie Czersk,
m) zmieniająca uchwałę nr XVII/211/2020 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2021 – 2030,
n) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2021 rok,
o) w sprawie zmiany uchwały nr XXI/273/2021 Rady Powiatu Chojnickiego w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Chojnickiego, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Informacja na temat złożonych interpelacji i zapytań radnych oraz udzielonych odpowiedziach.
12. Zamknięcie XXII sesji Rady Powiatu Chojnickiego.

Przebiegu sesji (NA ŻYWO)  będzie dostępny na stronie internetowej http://portal.posiedzenia.pl/CHOJNICE

(red), Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.