9-06-20
Region. POMORSKIE. Nowa oferta wsparcia od samorządu województwa
30 milionów złotych dla mikro i małych firm! Hotele, restauracje, wypożyczalnie sprzętu turystycznego czy aktywne formy wypoczynku


Fot. pixabay.com

Nawet do 250 tys. zł mogą otrzymać pomorscy mikro i mali przedsiębiorcy, którzy prowadzą hotele, restauracje, wypożyczalnie sprzętu turystycznego czy aktywne formy wypoczynku. Słowem, prawie wszyscy, którzy prowadzą działalność „przemysłu czasu wolnego". Wnioski będzie można składać od 24 czerwca 2020 r.

Dofinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, którym zarządza samorząd województwa. Wnioski będzie przyjmować Agencja Rozwoju Pomorza.

30 mln dla przedsiębiorców
Pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na całą gospodarkę. Jedną z najbardziej doświadczonych lockdownem branż jest tzw. przemysł czasu wolnego, jak: restauracje, hotele, mała gastronomia czy firmy prowadzące usługi sportowo-rekreacyjne i wypożyczalnie sprzętu sportowego. W ramach nowego konkursu ogłoszonego przez samorząd województwa pomorskiego mikro i małe przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o wsparcie w wysokości do 250 tys. zł. Łączna pula grantów to aż 30 mln zł.

Na co można przeznaczyć wsparcie?
Każdy przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek. Wsparcie przeznaczone jest przede wszystkim na inwestycje. Może to być przebudowa lub rozbudowa obiektów, adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia. Celem jest dostosowanie do zmian w sposobie świadczenia usług, spowodowanych epidemią. Do 30 proc. kosztów kwalifikowanych można przeznaczyć na cele obrotowe, które będą finansowane aż w 100 proc. Z tej puli można kupić np. niezbędne środki ochrony osobistej czy preparaty do dezynfekcji.

Jak aplikować?
Wnioski będzie można składać od 24 czerwca. Należy to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną w generatorze wniosków aplikacyjnych. Dodatkowo wersję papierową formularza z załącznikami należy wysłać do ARP nie później niż następnego dnia i trzeba to zrobić pocztą tradycyjną. Decydująca będzie data stempla pocztowego. Nabór będzie prowadzony w systemie ciągłym, do wyczerpania środków, lub do 30 października 2020 r. Przy rozdzielaniu środków decydować będzie data złożenia wniosku w generatorze.

Szczegółowe informacje oraz niezbędna dokumentacja na stronie Agencji Rozwoju Pomorza (TUTAJ).

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Aleksander Olszak

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.