11-10-19
Region. System w liczbach
Ponad 450 razy dziennie wyjeżdżały karetki
na Pomorzu w 2018 r. Do jakich przypadków
najczęściej? [INFOGRAFIKA]

Zespoły ratownictwa medycznego wyjeżdżały ponad 166 tys. razy, czyli ponad 450 w ciągu doby. To mniej o 0,5 proc. niż w 2017 r. Pomocy udzielono 167 tys. poszkodowanych. Karetki najczęściej wzywano do wypadków w ruchu uliczno-drogowym, a najrzadziej do zdarzeń w domach.

Infografika została opracowana przez Urząd Statystyczny w Gdańsku dotyczy ratownictwa medycznego w 2018 r.

System w liczbach
W ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego na Pomorzu w 2018 r. działało 90 zespołów ratownictwa medycznego (o 1 więcej niż w poprzednim roku), w tym 22 karetki specjalistyczne, tzn. z lekarzem (o 4 mniej niż w 2017 r.). W systemie znalazły się też jedno lotnicze pogotowie ratunkowe oraz 13 szpitalnych oddziałów ratunkowych. Z systemem współpracowało 10 izb przyjęć oraz 4 centra urazowe.

Jakiej pomocy udzielono?
Według danych Urzędu Statystycznego w Gdańsku pogotowie wyjeżdżało 166,1 tys. razy, czyli o ponad 800 mniej niż w roku 2017. Udzieliło pomocy 167 tys. osób, czyli o ponad 1,3 tys. mniej w porównaniu z poprzednim rokiem. Przeliczając na 1000 ludności przypadały prawie 72 osoby, którym udzielono pomocy na miejscu zdarzenia. Najczęściej pogotowie wyjeżdżało do wypadków w ruchu uliczno-drogowym, a następnie w pracy i szkole, a najrzadziej do zdarzeń w domu.

Ochrona zdrowia w województwie pomorskim w 2018 r.

Fot. źródło: https://gdansk.stat.gov.pl

Ilu jest ratowników?
Dzień Ratownictwa Medycznego obchodzony jest 13 października. Święto zostało zapoczątkowane 13 lat temu, żeby uhonorować ten wyjątkowy zawód. Ratownicy medyczni pracują m.in. w szpitalach i pogotowiu ratunkowym. Pędzą do pacjentów na sygnale, by ratować życie. Często ryzykują własne życie i zdrowie, by tylko dotrzeć do potrzebującego na czas i udzielić mu pomocy.

Zebraliśmy dane dotyczące liczby ratowników medycznych pracujących w tzw. szpitalach marszałkowskich i stacjach pogotowia ratunkowego. We wszystkich podmiotach jest zatrudnionych 537 ratowników medycznych (dane na 30 września 2019 r.). Najwięcej pracuje w SPZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku (127),  Szpitalach Pomorskich (101), Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku (98), Copernicusie (70) oraz Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Korczaka w Słupsku (51). Zdecydowanie mniej w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie (38), Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku (32), Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim (10), a także Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku (9). Tylko jeden ratownik jest zatrudniony w Szpitalu Dziecięcym Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku.

Dorota Kulka
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.