4-01-21
Czersk. Burmistrz Czerska informuje
Potrącenie na przejściu dla pieszych - pytania
w sprawie odpowiedniego oświetleniaW środę (30.12) na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na ul. Królowej Jadwigi -  przy skrzyżowaniu z ul. Rynkową w Czersku - doszło do potrącenia kobiety przechodzącej przez „zebrę” (zobacz artykuł).

Po zdarzeniu pojawiły się ponownie krytyczne głosy co do braku odpowiedniego oświetlenia podobnych miejsc w Czersku, na przykład na wymienionej ul. Królowej Jadwigi czy na ul. Dr Zielińskiego.

Zapytaliśmy burmistrza Czerska jak próbuje rozwiązać tę sprawę? Poprosiliśmy o informację w tej kwestii.

„Gmina Czersk posiada dokumentację projektową budowy nowego oświetlenia na ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Rynkowej do ul. Dr Zielińskiego. Zadanie ma być realizowane przy okazji przebudowy tego odcinka ulicy przez Powiat Chojnicki. Obecnie prowadzone są – na zlecenie powiatu - prace projektowe. Występuje tutaj nie tylko potrzeba dodatkowego doświetlenia wspomnianego przejścia, ale również zmiana jego lokalizacji, ponieważ jest ono wyznaczone zbyt blisko skrzyżowania z ul. Rynkową.

Od początku tej kadencji zrealizowane zostało wiele inwestycji w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych na drogach publicznych:

1) ul. Kościelna w Łęgu - wyniesione i doświetlone przejście dla pieszych przy przedszkolu, radar prędkości i aktywne oznakowanie D-6

2) ul. Kościelna w Łęgu - progi spowalniające przed przejściem dla pieszych i aktywne oznakowanie D-6 przy kościele  

3) ul. Podleśna w Czersku - wyniesione przejście dla pieszych w rejonie wejścia do Parku Borowiackiego

4) Al. 1000-lecia w Czersku - wyniesione przejścia dla pieszych przy przedszkolu i wejściu do Parku Borowiackiego

5) ul. Kaszubska w Czersku - wyniesione i doświetlone przejścia dla pieszych, radar prędkości i aktywne oznakowanie D-6

6) ul. Kolejowa w Czersku - progi spowalniające przed przejściem dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Lipową

7) ul. Partyzantów i ul. Derdowskiego w Czersku - progi spowalniające, wyniesione skrzyżowania, wyniesione i doświetlone przejścia dla pieszych, radar prędkości i aktywne oznakowanie D-6

8) ul. Starego Urzędu w Czersku - oznakowane przejście oraz zamontowany punkt świetlny.

W minionym roku doświetlano również ulice i drogi, co również przyczynia się do poprawy widoczności pieszych. Pojawiło się prawie 150 nowych punktów świetlnych, w tym ponad 40 zamontowanych przez ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. na istniejących liniach napowietrznych, w miejscach które wskazywali sołtysi.

Aktualnie wykonywana jest dokumentacja projektowa doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Lipowej w Czersku przy skrzyżowaniu z ul. Jana Pawła II i ul. Dąbrowskiego, a także docelowe doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Starego Urzędu w Czersku przy skrzyżowaniu z ul. Browarową. Ustawione zostanie także oznakowanie aktywne.

W kolejnych latach sukcesywnie będą realizowane zadania w tym zakresie, począwszy od miejsc najbardziej newralgicznych. Ponadto wiele doświetlonych przejść dla pieszych pojawi się przy okazji realizacji inwestycji drogowych – m.in. na drodze krajowej nr 22 czy przy realizacji kolejnych zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych"
– informuje Przemysław Biesek-Talewski, burmistrz Czerska.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.