4-12-20
Powiat chojnicki. Można składać oferty
POWIAT CHOJNICKI. Najwięcej kasy
na sport. Druga jest kultura


Powiat chojnicki, na realizację przedsięwzięć tzw. trzeciego sektora, w 2021 roku przeznacza 230 tys. zł. Do piątku 18 grudnia, do godziny 14.00 organizacje pozarządowe mogą składać formularze z informacjami o ile pieniędzy, i na jakie działania aplikują.


Jedną z imprez realizowanych dzięki grantom z powiatu jest m.in. ta Dworku Polskiego, pn. „Na Szlaku Kultur”. Wydarzenie odbywa się 3 maja .   |  fot. A. Zajkowska


Środki na zadania tzw. NGO-sów, rada powiatu jednogłośnie zatwierdziła 26 listopada. Granty przyznawane są w kategoriach: kultura fizyczna (145 tys. zł), kultura i sztuka (70 tys. zł), ekologia i ochrona zwierząt (10 tys. zł), ochrona i promocja zdrowia (3 tys. zł) oraz dofinansowane wkładów własnych (2 tys. zł).

Konkurs na zadania z zakresu kultury fizycznej dotyczy m.in. prowadzenia szkoleń dzieci i młodzieży ze szkół, których organem prowadzącym jest powiat chojnicki oraz organizacji zawodów i imprez sportowych na terenie samorządu. „Preferowane dyscypliny to: boks, żeglarstwo, sporty zespołowe oraz lekkoatletyka. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań: 145 tys. zł” - czytamy na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chojnicach.

Na kulturę i sztukę powiat wykłada łącznie 70 tys. zł. Z tym, że 10 tys. zł zostało już przeznaczone na organizację wrześniowej Inscenizacji Szarży pod Krojantami. W puli pozostaje więc 60 tys. zł. Z tych pieniędzy organizacje pozarządowe mogą: zrealizować projekty i przedsięwzięcia artystyczne tworzące stałą lub cykliczną ofertę kulturalną lub kultywować dziedzictwo narodowe i tradycję. Mile widziana jest także organizacja wydarzeń plenerowych i imprez połączonych z ważnymi wydarzeniami, propagującymi postawy demokratyczne, np. związanymi ze Świętem Narodowym Konstytucji Trzeciego Maja czy Narodowym Świętem Niepodległości. O grant mogą ubiegać się również NGO-sy chcące stworzyć niskonakładowe, niekomercyjne publikacje poświęcone kulturze lub historii obszaru powiatu chojnickiego.

Pod ekologię i ochronę zwierząt oraz pod ochronę dziedzictwa narodowego podchodzi m.in. ochrona dzikich zwierząt oraz ich rehabilitacja i leczenie. Dotyczy to także zwierząt porzuconych i osieroconych. To również propagowanie wiedzy o sposobach pomocy chorym ptakom, zwierzętom oraz miejscach dostarczania ich, gdy jest taka potrzeba. Na te cele radni i rada powiatu przyznali kwotę 10 tys. zł. O pieniądze mogą starać się jednak także organizacje chcące wydać np. broszury edukacyjne z zakresu ekologii lub zorganizować ciekawe warsztaty z naukowcami.

W zakresie ochrony i promocji zdrowia, dotyczących upowszechniania wiedzy o problemach osób z różnymi niepełnosprawnościami, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynosi 3 tys. zł. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56, 89 - 600 Chojnice lub przesłać pocztą na podany wyżej adres (decyduje data wpływu do urzędu). Nierozpatrywane będą aplikacje wysłane po terminie, tj. po 18 grudnia po godz. 14.00, zawierające błędy formalne lub merytoryczne oraz wysłane drogą elektroniczną. Formularz do pobrania można znaleźć na stronie www. starostwa.

Anna Zajkowska

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.