1-10-20
Powiat chojnicki. Dane teleadresowe
POWIAT CHOJNICKI. Porady Powiatowego
Rzecznika Konsumentów


Przypominamy, że Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Chojnicach udziela pomocy wyłącznie mieszkańcom powiatu chojnickiego. Mieszkańcy innych powiatów mogą uzyskać pomoc rzecznika konsumentów w swoim powiecie.


Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje zadania w zakresie ochrony praw konsumenta.   |  fot. St. Powiatowe


Dane teleadresowe właściwego rzecznika można ustalić w starostwie powiatowym, urzędzie miasta lub korzystając z wykazu rzeczników publikowanego na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl. Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela informacji wyłącznie w sprawach konsumenckich, a więc dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą, mającym siedzibę w Polsce. Zgodnie z art. 22(1) Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Wnioski o podjęcie interwencji lub przeprowadzenie mediacji należy składać w sposób, wskazany na stronie: https://powiat.chojnice.pl tj. w formie pisemnej, drogą elektroniczną poprzez ePUAP –  (wymagane jest wówczas posiadanie profilu zaufanego ePUAP) lub na adres mailowy [email protected] Wnioski dostarczane poza platformą ePUAP można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego albo wysłać na adres korespondencyjny urzędu.

W przypadku spraw skomplikowanych, wymagających analizy dokumentów lub bardzo pilnych, osoby zainteresowane uzyskaniem porady lub informacji proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem: 52 396 65 32 we wtorki i środy w godzinach 9:00-14:00 lub pod numerem 22 290 89 16 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00.

Monika Garstecka-Niemczyk. St. Powiatowe

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.