11-01-21
Powiat starogardzki. 1320 zgłoszeń – jakich jest najwięcej?
KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ
BEZPIECZEŃSTWA - PODSUMOWANIE 2020 ROKU

Policjanci sprawdzili jakie zagrożenia w 2020 roku na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa najczęściej zaznaczali goście i mieszkańcy powiatu starogardzkiego. Podliczono liczbę zgłoszeń zamieszczonych na mapie przez internautów oraz zweryfikowano je pod kątem najczęściej występujących zagrożeń.

W minionym 2020 roku starogardzcy policjanci odnotowali na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa łącznie 1320 sygnałów napływających od osób, którzy chcą mieć bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa w okolicy swojego zamieszkania.

Akty wandalizmu, dzikie wysypiska śmieci, miejsca grupowania się małoletnich, nielegalne rajdy samochodowe, nieprawidłowe parkowanie lub oznakowanie drogi, niszczenie zieleni, używanie środków odurzających czy spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, to tylko część zagrożeń, jakie można zgłaszać policji za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Na przestrzeni ubiegłego roku na terenie powiatu starogardzkiego mundurowi odnotowali najwięcej zgłoszeń w zakresie przekraczania dozwolonej prędkości (884), nieprawidłowego parkowania pojazdów (181) oraz spożywania alkoholu w miejscu zabronionym (91). Stanowiły one zdecydowaną większość wszystkich sygnałów społecznych.

Naniesione na mapę zgłoszenia, w zdecydowanej większości dotyczyły tych samych miejsc, co było dodatkowym sygnałem dla stróżów prawa, a zarazem potwierdzeniem na to, że dany rejon może być zagrożony. Część ze wskazanych przez internautów zagrożeń była również zbieżna z informacjami uzyskanymi przez funkcjonariuszy w trakcie różnego rodzaju spotkań i rozmów z mieszkańcami.

Weryfikując otrzymane w 2020 roku za pośrednictwem krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa zgłoszenia, mundurowi potwierdzili 818 zagrożeń, co stanowiło ponad 61% wszystkich sygnałów. Mimo że większość zdarzeń ma charakter incydentalny, to jednak weryfikacja tych zagrożeń zmniejsza eskalację wielu negatywnych zjawisk, bądź nie dopuszcza do ich powstawania.

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Starogardzcy policjanci zachęcają do współpracy i korzystania z tej internetowej aplikacji. Dzięki takiemu współdziałaniu oraz wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami a mundurowymi skuteczniej osiągnie się wymierne efekty zmierzające do poprawy naszego wspólnego bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.

Prosimy jednocześnie o odpowiedzialne korzystanie z tej aplikacji. Pamiętajmy, że każde naniesione na mapę zagrożenie wywołuje odpowiednią reakcję Policji.

KPP Starogard Gdański

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.