30-10-19
Czersk. Burmistrz zapowiada lekką korektę nawierzchni
Próg spowalniający na ul. Podleśnej.
Uszkodzone miski olejowe pojazdów


Niedawno została zmieniona organizacja ruchu m.in. na ul. Podleśnej w Czersku. Na wspomnianej ulicy powstały dwa progi spowalniające, jeden z nich jest równocześnie podwyższonym przejściem dla pieszych.

Z obserwacji mieszkańców wynika, że próg zlokalizowany mniej więcej na środku długości ulicy jest za wysoki. Praktycznie nie da się bezkolizyjnie przejechać przez niego ze wskazaną na oznakowaniu prędkością, czyli maks. 30 km/h. Według naszych rozmówców auto musi poruszać się najwyżej 10 km/h, aby nie zahaczyć podwoziem o betonową kostkę. W tym miejscu doszło już do kilku uszkodzeń misek olejowych w pojazdach. Ślady oleju rozlanego na płytach yomb ciągną się prawie przez całą ulicę. Ludzie mówią, że jak tak dalej pójdzie, to trzeba będzie rekultywować grunt pod nawierzchnią traktu.

Pytamy burmistrza Przemysława Bieska – Talewskiego o wspomniany próg oraz oznakowanie.

„Wysokość progów spowalniających ruch w ciągu ulicy Podleśnej w Czersku została wykonana zgodnie z obowiązującymi normami. W związku ze zgłoszeniami mieszkańców lekko zostanie skorygowana nawierzchnia drogi z płyt YOMB przy najazdach na te progi, co umożliwi łagodniejszy podjazd samochodom osobowym.

Uszkodzenia samochodów należy zgłaszać pisemnie wraz z dokumentacją fotograficzną do Urzędu Miejskiego w Czersku, które następnie zostaną przekazane do firmy ubezpieczającej drogi gminne. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęło żadne takie zgłoszenie.

Oznakowanie drogowe w ulicy Podleśnej zostało wykonane zgodnie z zatwierdzoną przez Starostę Chojnickiego organizacją ruchu i nie zostanie zmienione.” – odpisał wczoraj burmistrz Przemysław Biesek – Talewski.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.