14-02-20
Czersk. Link do programu, formularz
Program Budowy 100 obwodnic
– Czersk na liście rezerwowej

Dziś rozpoczęły się konsultacje projektu „Programu Budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030”. Rząd zakłada, że w ciągu 10 lat powstanie 100 obejść miast za prawie 28 miliardów złotych. Na liście rezerwowej, obejmującej kolejne 53 pozycje, jest Czersk. Jeśli pojawią się oszczędności w przetargach na inwestycje z listy podstawowej, będzie szansa na realizację kolejnych obwodnic.

To właśnie w dwóch załącznikach ministerstwo wypunktowało, które obejścia miast będą wykonywane w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W pierwszej kolejności przewiduje się realizację zadań obwodnicowych na sieci dróg krajowych ujętych w ramach załącznika nr 1 do niniejszego programu. Jak czytamy w Programie „Zadania wchodzące w zakres załącznika nr 2 mogą być realizowane w wyniku uzyskania oszczędności przetargowych oraz na skutek rozliczania zadań drogowych oddanych do ruchu ujętych w załączniku nr 1. Przesunięcia tytułów inwestycyjnych pomiędzy załącznikami w ramach limitu finansowego około 27,9 mld zł nie będą powodować konieczności zmiany Programu. Minister właściwy do spraw transportu wskazuje, w ramach ustalonego limitu, do realizacji zadania z listy rezerwowej”. Z naszego województwa w załączniku nr 2 znalazły się Czersk, Gardeja i Kwidzyn. Na liście podstawowej są między innymi Człuchów i Starogard Gdański.


– Dobrze, że w programie uwzględniono obwodnicę Czerska. Szkoda, że na dziś nie ma jej w podstawowej „setce”, chociaż dzięki temu dojdzie do przebudowy drogi krajowej nr 22 w gminie Czersk na całej jej długości, łącznie z dwoma odcinkami miejskimi, czyli częścią ulic Starogardzkiej i Chojnickiej. Nie zawsze tak się dzieje, bo na przykład w związku z pracami nad obwodnicą Starogardu GDDKiA nie planuje już przebudowy odcinka Sucumin – Starogard Gdański. W Czersku doszło już do przebudowy znacznej części miejskiego odcinka drogi krajowej i dojdzie do przebudowy kolejnych. Jednak cały czas musimy dopominać się o budowę obwodnicy Czerska. Jednym ze sposobów jest udział w konsultacjach społecznych – mówi Przemysław Biesek-Talewski, burmistrz Czerska.

Dziś zostały ogłoszone konsultacje tego programu. Na stronie ministerstwa czytamy: „Zapraszamy do udziału w konsultacjach publicznych projektu Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 – w terminie 14 lutego 2020 r. – 20 marca 2020 r.”. W załączniku publikujemy druk gotowy do edycji.

Przemysław Biesek-Talewski już wypełnił formularz i wysłał go na wskazany przez ministerstwo adres. „Dla zapewnienia płynności ruchu i bezpieczeństwa na całej dk 22, konieczna jest budowa w latach 2020-2030 również obwodnicy Czerska – to część uzasadnienia. – Do wypełniania wniosków zachęcam też wszystkich mieszkańców naszej gminy – dodaje Przemysław Biesek-Talewski. Mieszkańcy mogą wzorować się na formularzu wypełnionym przez burmistrza lub też zgłaszać własne uwagi. Zresztą nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale wszystkie osoby, którym zależy na budowie obwodnicy Czerska, powinny taki druk przesłać do Ministerstwa Infrastruktury.

Uwagi można zgłaszać w następujący sposób:

– na formularzu - przesyłając na adres e-mail: [email protected],

– na formularzu - przesyłając drogą pocztową na adres Departamentu Dróg Publicznych: ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (w przypadku przekazania uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu formularza do MI),

– na formularzu - składając osobiście w siedzibie MI (Kancelaria Główna), składając ustnie do protokołu w MI ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (bud. A pok. 57a w godz. 9.00-15.00).

Uwagi można zgłaszać w terminie od 14 lutego 2020 r. do 20 marca 2020 r.

Link do informacji o programie (TUTAJ).

Zdjęcie z lotu ptaka wykonał Tomasz Włoch.

Urząd Miejski w Czersku

 

Formularz zgłaszania uwag 100 obwodnic (PDF)
640 kB

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 100obwodnic
329 kB

konsultacje - formularz wypełniony przez burmistrza
1.1 MB

Projekt Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030
1.5 MB

Projekt Uchwały i Uzasadnienia 100 obwodnic
297 kB

Formularz zgłaszania uwag 100 obwodnic (doc)
25 kB

 

 

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.