21-02-20
Gm. Czersk. Rekrutacja osób i rodzin z terenu Miasta i Gminy Czersk
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Informujemy, że Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku prowadzi rekrutację osób i rodzin z terenu Miasta i Gminy Czersk do pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Pomoc ta może być przekazana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art.7 ustawy o pomocy społecznej (tj. osoba  lub rodzina musi spełniać jeden z powodów udzielenia pomocy, który jest wymieniony w art.7) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie.

W celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej niezbędne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających powód udzielenia pomocy i sytuację finansową osoby lub rodziny.

Z Programu Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 mogą skorzystać osoby i rodziny, które nie korzystały z pomocy w ramach Podprogramu 2018 jak i osoby wcześniej korzystające.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi MGOPS w Czersku celem odebrania skierowania do Podprogramu. Pozostało ok. 500 miejsc.

MGOPS w Czersku

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.