2-08-22
Czersk. Naczelnik podaje wysokość kary, przygotowany zostanie pozew o zapłatę do sądu
Przebudowa części dworca PKP w Czersku – termin wykonania zadania przekroczony o 377 dni

Zakończyła się przebudowa części dworca PKP w Czersku. Został przekroczony termin realizacji inwestycji wyznaczony na koniec kwietnia 2021 roku.

Przypomnijmy, umowę podpisano w kwietniu 2020 roku, koszt gminnej inwestycji to 4 mln zł (z dofinansowaniem unijnym).

Pytamy przedstawicieli gminy Czersk m.in. o wysokość kary umownej oraz na co ma być przeznaczona wskazana kwota?

- W związku z przekroczeniem terminu wykonania zadania, zgodnie z zapisami par. 14 ust. 2 pkt 1 umowy, naliczone zostały kary umowne. Niedotrzymany termin umowny wykonania przedmiotu zamówienia: 30.04.2021 r. Termin zakończenia prac i zgłoszenie do odbioru końcowego: 12.05.2022 r. Liczba dni zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia: 377. Obliczenie kary umownej: 377 dni x 500 zł/dzień = 188.500 zł  (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100). Wykonawca nie wpłacił naliczonej kary, wobec czego skierowano wezwanie przedsądowe i wyznaczono termin na uregulowanie należności. Odpowiadając na wezwanie Wykonawca złożył wyjaśnienia i odmówił zapłaty. Wobec tego przygotowany zostanie pozew o zapłatę do sądu – przekazuje informacje w sprawie inwestycji Przemysław Bloch, naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury UM w Czersku.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.