23-12-20
Czersk. Informacja z czerskiego ratusza
Przebudowa ul. Partyzantów w Czersku – kolejny
termin zakończenia robót. Kiedy koniec inwestycji?


Wykonawca przebudowy ulic Partyzantów, Derdowskiego, Ks. Płk. Wryczy i Zacisze w Czersku złożył kolejny wniosek o przedłużenie terminu zakończenia robót  - tym razem do końca 2020 roku. Dlaczego?

„Wykonawca przebudowy ulic Partyzantów, Derdowskiego, Ks. Płk. Wryczy i Zacisze w Czersku złożył kolejny wniosek o przedłużenie terminu zakończenia robót do końca 2020 roku z powodu niezrealizowania przez ENEA Operator Sp. z o.o.  przebudowy kolizji z napowietrzną siecią energetyczną do 21.12.2020 r. Z informacji uzyskanych od gestora sieci energetycznej wynika, że prace te zostaną zakończone po świętach Bożego Narodzenia. Należy wspomnieć, że prace te wiążą się z wyłączeniem prądu dla mieszkańców, a to należy wcześniej zaplanować i ogłosić. Dodatkowym powodem wydłużenia terminu jest konieczność wykonania robót dodatkowych związanych głównie z dostosowaniem zjazdów do posesji do nowej niwelety jezdni.” - informuje Marek Szyca, inspektor Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej UM w Czersku.

- Na razie nie ma podstaw do naliczania kar umownych – stwierdza burmistrz Przemysław Biesek-Talewski.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.