22-11-21
Powiat chojnicki. UWAGA! Oszuści nie dają za wygraną
Przestępcy znów dzwonią do seniorów
– telefony do mieszkańców Czerska i Chojnic


Dziś (22.11) chojnicka policja odebrała pięć zgłoszeń od zaniepokojonych osób, do których dzwonili oszuści podając się za pracowników banku, a potem policji. Telefonowano do mieszkańców Czerska i Chojnic. Na szczęście nikt z informujących o sprawie seniorów nie dał się nabrać, ale policja przestrzega przed przestępcami oraz apeluje o ostrożność.

Przestępcy nie próżnują i dalej szukają łatwego zarobku. Podszywają się m.in. pod policjantów czy pracowników różnych instytucji, w tym banków. Najczęściej dzwonią do osób starszych.

Przypominamy, że cały czas aktualne są ostrzeżenia dla seniorów przed próbami oszust metodami „na wnuczka”, „policjanta”, czy „pracownika banku”.

Informują ich, że oszczędności zgromadzone na kontach i lokatach bankowych są zagrożone i natychmiast trzeba je wypłacić lub przelać, albo dzwonią w sprawie rzekomych podejrzanych transakcji na koncie lub karcie i proszą o podanie wrażliwych danych, a także zainstalowanie aplikacji, dzięki której mogą przejąć kontrolę nad urządzeniem użytkownika. Ostrzegamy przed podawaniem jakichkolwiek danych i pobieraniem podejrzanych aplikacji!

Wydawałoby się, że już każdy słyszał o oszustwach metodą „na policjanta” czy „na wnuczka”. Warto jednak pamiętać, że oszuści cały czas modyfikują swój sposób działania i dlatego w każdym przypadku, gdy ktoś próbuje uzyskać od nas pieniądze, trzeba wykazać się dużą ostrożnością. Przestępcy nie próżnują. Dalej szukają łatwego zarobku. Niestety pomimo wielokrotnych apeli, wciąż dochodzi do zdarzeń, w których pokrzywdzonymi są seniorzy.

Oszuści działają w sposób bezwzględny - umiejętnie manipulują rozmową tak, by uzyskać, jak najwięcej informacji i wykorzystać ufność przede wszystkim starszych osób. Nalegają na szybkie potwierdzenie ich danych, dzwoniąc pod numer alarmowy 997. Nie dajcie się zwieść. Jeżeli będzie taka sytuacja, zadzwońcie pod numer alarmowy z innego telefonu, najlepiej telefonu komórkowego. Jeśli nie macie telefonu komórkowego, poproście kogoś o pomoc. Z otrzymanych informacji wynika, że oszuści „podłączają się” pod numer telefonu ofiary.

Po zakończeniu rozmowy z oszustem i szybkim wybraniu numeru 997 ponownie następuje połączenie z fałszywym policjantem. Zalecane jest, aby zadzwonić pod numer alarmowy z innego telefonu. Nie należy ulegać presji czasu i przekazywać haseł do kont bankowych, a także pieniędzy nieznanym osobom. Policjanci z chojnickiej komendy po raz kolejny ostrzegają przed osobami podszywającymi się pod policjantów, prokuratorów, członków rodziny, pracowników różnych instytucji, usiłując wyłudzić pieniądze.

Pamiętajmy, że zasada ograniczonego zaufania do nieznajomych obowiązuje nie tylko dzieci. Dorośli często o niej zapominają, stając się ofiarami własnej łatwowierności i braku rozwagi. Niespodziewane telefony nie muszą zakończyć się finansową porażką, jeżeli będziemy przestrzegać kilku podstawowych zasad, o które apelujemy:

Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem!

Policjanci nigdy nie żądają pieniędzy za prowadzone czynności ani też nie pośredniczą w przekazywaniu gotówki!

Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach! Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien, że dzwoni oszust!

Nigdy w takich sytuacjach nie przekazuj pieniędzy, nie podpisuj dokumentów, nie zakładaj kont w banku i nie przekazuj nikomu swoich danych, numerów PIN i haseł!

Po takiej rozmowie natychmiast zadzwoń do kogoś bliskiego na znany Ci numer i opowiedz o tym zdarzeniu. Poinformuj Policję, dzwoniąc pod numer 112 (najlepiej z innego telefonu np. od sąsiadki, lub odkładając słuchawkę, tak jak zwykle kończysz rozmowę). Pamiętaj, połączenia z numerem 112 są bezpłatne.

Przypominamy, że policjant, który podejmuje czynności służbowe w cywilu i nie jest umundurowany, MUSI podać stopień, imię i nazwisko i okazać legitymację służbową w taki sposób, aby osoba, wobec której podejmuje czynność służbową, miała możliwość odczytania numeru i nazwy organu wydającego legitymację oraz nazwiska policjanta.

Nie dajmy przestępcom szansy! Nie pozwólmy, aby zabrali oszczędności życia! Na Państwa sygnały policjanci czekają całą dobę. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że nie jest to członek rodziny czy prawdziwy funkcjonariusz tylko oszust, natychmiast powiadom Policję, pamiętaj jednak, aby wcześniej zakończyć rozmowę z oszustem, odkładając słuchawkę telefonu!

Stróże prawa  systematycznie pracują i angażują się w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów zamieszkujących miasto. Pomimo panującej pandemii koronawirusa, która wymusiła ograniczenie bezpośrednich spotkań, mundurowi korzystają z różnych dostępnych form, których celem jest dotarcie do społeczności senioralnej zamieszkującej powiat.

Zapamiętaj!

Prawdziwi funkcjonariusze policji NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie działaniach telefonicznie! Policjanci nigdy przez telefon nie wypytują o dane personalne oraz ilość oszczędności i miejsca ich przechowywania.

Apelujemy, aby zawsze zachowywać szczególną ostrożność, kiedy dzwoni do nas osoba, która podaje się za pracownika instytucji i prosi o instalowanie oprogramowania do zdalnego dostępu do komputera. Szczególnie należy być czujnym, jeżeli prosi nas o zalogowanie do bankowości elektronicznej lub podawanie danych do logowania.

Policjanci apelują o zachowanie czujności podczas rozmów z rzekomymi pracownikami banków. Oszuści, podając się za konsultantów infolinii, informują rozmówce o podejrzanych transakcjach na jego koncie lub karcie i proszą o podanie wrażliwych danych, a także zainstalowanie "specjalnej" aplikacji, która umożliwia im zdalne sterownie urządzeniem użytkownika. Numery wyświetlające się podczas rozmowy faktycznie mogą należeć do banku, a oszuści mogą dodatkowo znać niektóre dane osobowe klienta. Nie dajmy się nabrać, zachowajmy zdrowy rozsądek i pamiętajmy, że:

konsultanci banków nigdy nie zachęcają do pobierania żadnych aplikacji do szybkiej obsługi klienta. Jedynymi aplikacjami promowanymi przez bank są te dedykowane do obsługi posiadanych rachunków i kart bankowych;

konsultanci banków nigdy nie proszą o podanie poufnych danych takich jak np. numery dokumentów, numery kart bankowych, kody do zatwierdzenia transakcji internetowych;

konsultanci banków nigdy nie proszą o podanie swoich danych logowania do systemu bankowego;

do swojego konta bankowego loguj się tylko przez samodzielnie wpisany adres strony internetowej banku. Nie korzystaj z przesyłanych przez osoby trzecie linków przekierowujących na utworzone przez oszustów strony bankowe do zbierania danych logowania.

W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się ze swoim bankiem i upewnij, że osoba dzwoniąca faktycznie jest pracownikiem banku. Jeżeli na twoim koncie lub karcie doszło już do transakcji, które nie były wykonywane przez ciebie, natychmiast powiadom Policję pod numerem alarmowym 112.

KPP Chojnice, (red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.