23-11-18
Czersk. Włodarz wyjaśnia
Pytania czytelniczki do burmistrza
w sprawie MGOPS w Czersku

Publikujemy pytania czytelniczki, która poprosiła o zadanie ich za pośrednictwem portalu. Ich treść i odpowiedź burmistrza – poniżej.

Byłam we wtorek w urzędzie i widziałam jak na audiencję do nowego burmistrza czekała obecna dyrektorka MOPS-u. Mam pytania do pana Burmistrza:

1/ Czy rozmawiał z nią na temat zwolnień z pracy kilku osób w 2015 roku?

2/ Czy planuje sprawy z sądów wycofać i zawierać ugody? Jeśli tak, to na jakich warunkach?

3/ Czy przeczytał cały wyrok sądu z Człuchowa z lipca tego roku dotyczący byłej dyrektorki MOPS-u i czy jego zdaniem wyrok ten w jakiś sposób potwierdza zarzuty stawiane pracownikom MOPS przez byłą burmistrz?

4/ Czy zeznania świadków na które powołuje się sąd w uzasadnieniu tego wyroku, że nie było terapii w niektórych okresach, że brakowało też umów pisemnych i że stawki za terapię były inne niż w umowach nie oznaczają wg Burmistrza, że jednak coś było nie tak z tą terapią?

Z poważaniem
(imię i nazwisko do wiadomości Redakcji)

 

Odpowiedź burmistrza na pytania dotyczące MGOPS:

Odnosząc się do pytań postawionych przez Czytelniczkę za pośrednictwem portalu „Wizja lokalna” informuję, że przyjąłem we wtorek, 20 listopada panią Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku. Spotkanie to odbyło się z inicjatywy Pani Sylwii Tomaszewskiej, która zabiegała o nie jeszcze przed objęciem przeze mnie funkcji burmistrza.

Rozmowa dotyczyła aktualnej w sytuacji w MGOPS w Czersku, bieżących spraw oraz zasad naszej współpracy. Wyraziłem oczekiwanie, że MGOPS nie będzie uwikłany w spory sądowe, do których doszło z winy poprzedniej dyrektor MGOPS (urzędującej w 2015 roku przez niespełna 6 miesięcy) i poprzedniej burmistrz.

Burmistrz Czerska nie jest stroną w prowadzonych przez MGOPS sporach sądowych i taki stan zostanie zachowany. Rozwiązanie problemu tych procesów jest wyłącznie sprawą pani Dyrektor MGOPS i w tym zakresie nie otrzymała ona i nie otrzyma ode mnie żadnych poleceń. Natomiast uważam, że w interesie wszystkich jest wyprowadzenie Gminy Czersk i jej jednostek organizacyjnych z sal sądowych. Najlepszym sposobem na to jest zawarcie ugody, co zresztą pani dyrektor wcześniej uczyniła.

Ani Gmina Czersk, ani Urząd Miejski w Czersku nie były stroną procesów, o które pyta Czytelniczka, stąd nie miałem możliwości zapoznania się z uzasadnieniem opisanego wyroku i nie mogę odnieść się do jego treści.    

Przemysław Biesek-Talewski


(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.