31-12-19
Gm. Czersk. Śladem naszych publikacji
Pytania w sprawie odpadów – ustawianie pojemników

Po opublikowaniu komunikatu w sprawie segregacji odpadów w gm. Czersk (zobacz tutaj) do redakcji dotarły pytania w sprawie warunków ich odbioru.

„Dobry wieczór. 

Na portalu wizjalokalna.pl umieszczony został komunikat na temat segregacji i warunków odbioru odpadów na terenie gminy. 

Prosiłbym o wyjaśnienie niektórych zwrotów w regulaminie: 

2. Rozmieszczenie pojemników na drogach publicznych winno zapewnić właściwe utrzymanie czystości i porządku na tych nieruchomościach oraz nie blokować ruchu kołowego i pieszego.”

 Pas drogowy jest od ogrodzenia posesji do ogrodzenia po przeciwnej stronie ulicy.

 Jak ustawić pojemniki by nie kolidowały z ruchem pieszym i kołowym?

 4)     po odbiorze odpadów pojemniki należy niezwłocznie umieścić na terenie nieruchomości, do której przynależą lub na terenie innej nieruchomości, na której zapewniono usytuowanie pojemników w przypadku, gdy nie ma możliwości wyznaczenia odpowiedniego miejsca gromadzenia odpadów na terenie własnej nieruchomości.

Co oznacza zwrot "Niezwłocznie" czy jest to określone jakimiś ramami czasowymi, gdyż wychodzę około godziny 6/15 do pracy i wracam do domu około godziny 16/00 i jak rozumieć niezwłocznie?

Czytelnik”

Do spraw podnoszonych przez czytelnika odnosi się naczelnik wydziału bezpieczeństwa i środowiska czerskiego ratusza.

„Podstawową zasadą określająca warunki rozmieszczenia pojemników lub worków na nieruchomościach jest ich umieszczenie w miejscu wyodrębnionym, umożliwiającym segregację odpadów i dostępnym dla pracowników odbierających odpady od strony drogi dojazdowej dla samochodów wywożących śmieci, bez konieczności otwierania bram i wchodzenia na teren nieruchomości (np. wydzielona pergola). W przypadku braku takiego wyznaczonego miejsca, pojemniki lub worki należy wystawiać najwcześniej na 1 dzień przed terminem odbioru odpadów określonym w harmonogramie, na chodnik lub w pasie drogowym przed wejściem na teren nieruchomości lub w innym miejscu (uzgodnionym z ZUK) przy trasie dojazdowej samochodów wywożących odpady.

Pojemniki należy ustawić w pasie zieleni lub przy samej wewnętrznej krawędzi chodnika w sposób nie kolidujący z ruchem kołowym lub pieszym, czyli nie blokujący przejazdu i możliwości przejścia.

Określenie "niezwłocznie", czyli bez zbędnej zwłoki, oznacza termin realny, mający na względzie okoliczności miejsca i czasu, czyli w praktyce najszybciej jak to możliwe.”wyjaśnia Wojciech Laska – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Środowiska Urzędu Miejskiego w Czersku.

 

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.