28-03-19
Czersk. Interpelacja, wolne wnioski i informacje
Radni pytali m.in. o naprawę dróg, budowę żłobka
i … liczbę mieszkańców sołectw Zapędowo i Rytel

Na zakończenie wtorkowej (26.03) sesji Rady Miejskiej w Czersku były punkty dotyczące interpelacji złożonych pomiędzy sesjami, wniosków i oświadczeń. Te ostatnie miały niekiedy formę zapytań. Najwięcej dotyczyło szeroko rozumianych spraw drogowych.

Pisemne interpelacje złożyło 7 radnych. Maciej Bruski wnosi o uruchomienie kamery miejskiego monitoringu na skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Dąbrowskiego oraz o ograniczenie prędkości na ul. Pocztowej w Czersku. Maciej Deja domaga się naprawy drogi gminnej nr 2621 oraz ul. Szkolnej opodal OK Czersk, natomiast w Wądołach należy usunąć piasek używany w akcji Zima 2019. Stanisław Pozorski prosi o złożenie wniosku do Wojewody o dotację na dokończeniu przebudowy ul. Kościelnej w Łęgu, o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami Bukowej Góry w sprawie przebudowy drogi do tej wsi, przekazał prośbę mieszkańców Szyszkowca o ustawienie lamp ulicznych. Daniel Szpręga w swej interpelacji zawarł 18 pytań dotyczących budowy żłobka przy ul. Chojnickiej. Zenon Konefka oraz Jacek Argasiński sugerują spotkanie się burmistrza z właścicielem firmy Pozorski, który mógłby wspólnie z Gminą utwardzić jedną z ulic w Złotowie. Natomiast Łukasz Formella zwrócił się do UM, by podał jemu ilość mieszkańców w sołectwach Zapędowo i Rytel z wyszczególniem ilości osób mających prawa wyborcze. Przewodniczący RM niestety nie zreferował odpowiedzi władz Gminy na powyższe interpelacje.

W punkcie „wnioski i oświadczenia” (od 3.25 minuty relacji wideo) przewodniczący RM zaprosił radnych do udziału w akcji sadzenia drzewek na terenie gminnego lasu, która odbędzie się w czwartek 28 marca. Wyjazd o g.14.30 spod UM. Radni zgłaszali kolejne sprawy, jak m.in. uaktualnienie głównej tablicy informacyjnej w UM (wkrótce będzie elektroniczna); na OK Łąg można uruchomić panele fotowoltaiczne; o parku Borowiackim – należy zwiększyć ilość patroli i uzupełnić zabawki na placu zabaw (Daniel Szpręga powołując się na nasz tekst w tej sprawie); UM może złożyć wniosek ws. domu w programie Senior+; o skomunikowanie pociągu z Czerska o 4.28 z wyjeżdżającym z Tczewa o 5.31 do Katowic; o wynagrodzenie sekretarza Gminy, o postęp prac przy budowie kanalizacji deszczowej w Rytlu i awariach sieci wodociągowej. Było też pytanie (20.40 – wideo) radnego do kolegi z Rady. Łukasz Formella, nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi radnego Daniela Szpręgi był ciekaw, jak głosował radny podczas … referendum nad wyjściem Wielkiej Brytanii z UE. - Jakoś nie mam ochoty z panem dyskutować – usłyszał w odpowiedzi.

(red)

Całość dyskusji w poniższym materiale wideo:
(źródło, wideo: Urząd Miejski w Czersku)


 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.