12-11-19
Gm. Czersk. Treść komentarza, interpelacji oraz odpowiedzi
Radny Daniel Szpręga komentował:
Grozi
cenzura w nowym wydaniu.

Jest odpowiedź czerskiego ratusza

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czersk pojawiła się odpowiedź na interpelację radnego Daniela Szpręgi w sprawie, jak to określił radny, tzw. Regulaminu prowadzenia strony jednostki pomocniczej Gminy Czersk w mediach społecznościowych - publikujemy poniżej.

Pod odpowiedziami z czerskiego urzędu miejskiego umieszczamy wcześniejszy komentarz radnego oraz treść jego interpelacji.

(red)Radny Daniel Szpręga: Grozi cenzura w nowym wydaniu

Publikujemy interpelację oraz komentarz radnego Daniela Szpręgi (poniżej).

„W załączeniu przesyłam interpelację w sprawie opracowania tzw. Regulaminu  prowadzenia strony jednostki pomocniczej Gminy Czersk w mediach społecznościowych. Z informacji zawartych jakiś czas temu na jednym z chojnickich portali internetowych wynika, że wspomniany regulamin został przygotowany w Urzędzie Miejskim w Czersku. Skoro tak, to za jego byt odpowiada Pan burmistrz. Po zapoznaniu się z jego treścią nasuwa się na usta jedno słowo: skandal. Myślę, że powinniśmy poznać genezę jego powstania, ponieważ z treści dokumentu wynika, że osobom prowadzącym strony sołectw w mediach społecznościowych grozi cenzura w nowym wydaniu i dozowanie informacji "jedynie obiektywnych" dla obecnej władzy wykonawczej. Mając na uwadze zapisy zaproponowane przez burmistrza w projektach statutów sołectw i osiedli oraz w statucie gminy zastanawiam się dokąd w tym momencie zmierzamy jako samorząd?

Radny Rady Miejskiej w Czersku
Daniel Szpręga”

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.