6-02-20
Gm. Czersk. Interpelacja
Radny Daniel Szpręga wnioskuje
o przeniesienie nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej do budynku SPZOZ w Czersku


Publikujemy interpelację radnego Daniela Szpręgi w sprawie "Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej".

- W ostatnim czasie w gminie Czersk dość duże emocje wzbudza jakość świadczonych usług medycznych w ramach tzw. "Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej" zlokalizowanej w Czersku przy ul. Leśnej. Mieszkańcy (pacjenci) czasami nie szczędzą dosadnych i gorzkich opinii na temat np. braku lekarza na dyżurze, odsyłaniu pacjentów z tzw. "kwitkiem" czyli wysyłaniu ich po poradę do Chojnic. A warto przypomnieć, że właśnie dlatego w Czersku od godz. 18.00 w co dzień oraz w niedziele i święta winny być świadczone tego typu usługi, ponieważ Czersk jest znacznie oddalony od szpitala w Chojnicach. Narodowy Fundusz Zdrowia płaci Szpitalowi w Chojnicach za świadczenie usług "Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej" tylko w Chojnicach i w Czersku. Więc mamy prawo jako pacjenci oczekiwać świadczenia usług na należytym poziomie. W interpelacji  zwracam się do burmistrza o odpowiedź, czy NFZ obniża wynagrodzenie usługobiorcy w przypadku np. braku lekarza na dyżurze w Czersku. Proszę również o podjęcie rozmów przez burmistrza w sprawie przeniesienia usługobiorcy świadczącego usługę "Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej" do budynku SP ZOZ. Jednostka dysponuje przecież kilkoma gabinetami lekarskimi. Myślę, że potencjalni pacjenci byliby zadowoleni z takiej zmiany, a SP ZOZ zyskałby na zwiększeniu dochodów bieżących z czynszu – pisze radny Daniel Szpręga, który przesyła do redakcji treść interpelacji – publikujemy poniżej.

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.