19-07-19
Czersk. Radny Daniel Szpręga zadaje burmistrzowi pytania w sprawie zatrudnienia w czerskim SP ZOZ nowej osoby na stanowisku głównej księgowej
Interpelacja w sprawie dostępu do informacji publicznej

Do redakcji portalu wpłynął mail od radnego Daniela Szprzęgi oraz treść interpelacji złożonej do burmistrza Czerska (publikujemy poniżej).

„Postanowiłem złożyć do Pana burmistrza interpelację w sprawie braku dostępu do bieżącej informacji publicznej w podlegającym gminie Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Czersku. Brak aktualnej informacji powoduje, że nie potrafię odpowiedzieć mieszkańcom na zadawane mi zapytania. Dlatego też postanowiłem skierować kilka pytań do Pana burmistrza w sprawie zatrudnienia w SP ZOZ-ie nowej osoby na stanowisku głównej księgowej. Wierzę, że w tej sprawie otrzymam szybką odpowiedź, która pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości i być może zakończyć nieuprawnione dywagacje w przestrzeni publicznej gminy.

Daniel Szpręga
Radny Rady Miejskiej w Czersku”

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.