27-06-20
Gm. Czersk. INTERPELACJA
Radny Daniel Szpręga: Zapomniano
o podstawowych pracach porządkowych


Publikujemy interpelację radnego Daniela Szpręgi.

- Właśnie rozpoczął się sezon turystyczny. Estetyka i wizerunek gminy na zewnątrz zależy w dużej mierze od dbania o porządek na jej terenie. W gminie Czersk jest dość wiele znaczących miejsc z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej gminy, gdzie zapomniano o podstawowych pracach porządkowych. Jedną z nich jest wybudowana stosunkowo niedawno przez Powiat Chojnicki ścieżka pieszo-rowerowa z Malachina do Mokrego. Co prawda jest ona zarządzana przez Starostę Chojnickiego, ale jak widać zarządcy nie zależy na dobrym wizerunku gminy Czersk.  Z kolei gospodarz gminy nie dostrzegł ( jak dotychczas), że porastająca trawa i krzewy na ciągu pieszo-rowerowym mogą wzbudzać wśród przejeżdżających turystów niekoniecznie pozytywne wrażenie na temat naszej gminy. Dlatego proszę burmistrza o interwencję w tej sprawie. Wnioskuję również o zadbanie o podjęcie działań mających na celu poprawę estetyki chodników na terenie miasta – pisze do redakcji radny Daniel Szpręga,  radny Rady Miejskiej w Czersku, przysyłając interpelację – poniżej.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.