19-03-18
Czersk. Pismo od radnego
Radny Krzysztof Przytarski prosi burmistrz
Czerska o odpowiedź w sprawie dróg


Publikujemy pismo radnego Krzysztofa Przytarskiego, który za pośrednictwem portalu wizjalokalna.pl chce uzyskać od burmistrz Czerska Jolanty Fierek odpowiedź na złożoną interpelację.

"W związku z brakiem odpowiedzi od burmistrz Jolanty Fierek na interpelacje zgłoszone na sesji RM w Czersku w dniu 22.02.2018 r. jeszcze raz za pośrednictwem portalu „wizjalokalna” bardzo proszę o konkretne odpowiedzi na w/w pytania. Rozumiem, że może pani burmistrz lekceważyć i ignorować mnie jako radnego, zdążyłem się do tego przyzwyczaić. Mam jednak nadzieję, iż nie lekceważy pani mieszkańców ul. Szkolnej, 21- Lutego i Tucholskiej oraz setek użytkowników tych dróg. Przypomnę, że pod petycją o remont tych dróg podpisało się ponad 2000 mieszkańców gminy.
                         
Proszę też o odpowiedź na drugie pytanie dotyczące poprawy stanu dróg gruntowych na Osiedlu Tucholskim i Piastowskim. W związku z informacją, iż chce pani wyjść z propozycją zaciągnięcia półmilionowego kredytu na bieżące utrzymanie dróg. Proszę o udzielenie odpowiedzi jakie drogi z w/w osiedli będą remontowane.

Do wiadomości:
Burmistrz Czerska Jolanta Fierek


Krzysztof Przytarski Radny RM w Czersku"

 
Poniżej treść interpelcji i odpowiedzi skierowanej do radnego (nadesłane), którą w ubiegłym tygodniu otrzymał od burmistrz Czerska. Radny domaga się konkretnej odpowiedzi:


                                                                                                                                                                                              

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.