20-05-20
Czersk. Odpowiedź - „ad.1) tak, ad.2) nie, tak, nie, ad.3) tak.”
Radny pyta o sprawę zamknięcia kasy biletowej
w budynku dworca PKP w Czersku


Radny Daniel Szpręga przesyła treść zapytania skierowanego do burmistrza Czerska oraz otrzymaną odpowiedź (publikujemy poniżej) w sprawie zamknięcia kasy biletowej w budynku dworca PKP w Czersku.

„W załączeniu przesyłam "staranną i wyczerpującą " odpowiedź Pana burmistrza na interpelację dotyczącą przyczyn zamknięcia od dnia 21.04.2020 r. kasy biletowej w budynku dworca PKP w Czersku. Mając na uwadze fakt, że odpowiedź podawana jest do publicznej wiadomości, odnoszę wrażenie, że władzy nie zależy na pełnym informowaniu Mieszkańców o stanie faktycznym. W odpowiedzi włodarza zabrakło źródła, skąd burmistrz posiada informację na temat przyczyny nieczynnej kasy oraz informacji o tym, czy w przyszłości kasa w Czersku będzie w ogóle funkcjonowała” – pisze Daniel Szpręga, radny Rady Miejskiej w Czersku.

(red)

 

Zapytanie:

 

Odpowiedź:

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.