18-06-20
Powiat chojnicki. Mieszkańcy mogą zabrać głos – pisemne zgłoszenia
Raport o Stanie Powiatu Chojnickiego za Rok 2019

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 30 a ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2020 poz. 920) na XIV sesji Rady Powiatu Chojnickiego w dniu 2 lipca 2020 r. (czwartek) o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach – sala nr 41 odbędzie się debata nad raportem o stanie Powiatu Chojnickiego za rok 2019.

Zgodnie z art. 30 a ust. 6 ww. ustawy w debacie nad raportem o stanie powiatu radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych, jak również w debacie mogą zabierać głos Mieszkańcy Powiatu Chojnickiego.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Powiatu Chojnickiego składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Chojnickiego pisemne zgłoszenie poparte podpisami - co najmniej 150 osób. W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zamierzającej wziąć udział w debacie (wzór zgłoszenia
w załączeniu).  Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
 

W związku z powyższym zgłoszenia Mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie Powiatu Chojnickiego za rok 2019 są przyjmowane w Starostwie Powiatowym
w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56,  Biuro Rady pok. 40 do dnia 1 lipca 2020 r. do godz. 15.30.
 

Udział w debacie odbędzie się  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Serdecznie zapraszam Mieszkańców do wspólnej dyskusji nad raportem o stanie Powiatu Chojnickiego  za 2019 rok.

Z poważaniem 

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/mgr inż. Robert Skórczewski

Z treścią raportu można zapoznać się TUTAJ

Wzór zgłoszenia TUTAJ

Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.