23-11-22
POMORSKIE. W Czersku m.in. nowe kamery – zakres zadania poniżej
Razem bezpieczniej. Wojewoda podpisał pierwsze umowy

Gmina Tuchomie, Bytów i Czersk to beneficjenci tegorocznego rozdania programu „Razem bezpieczniej”, z którymi wojewoda pomorski Dariusz Drelich podpisał już umowy. Łącznie gminy otrzymają na realizację projektów 298 159,62 zł.

Tegoroczna edycja koncentrowała się na dwóch tematach: wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych oraz podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń. Pośród rekomendowanych przez Wojewodę Pomorskiego projektów – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - do dofinansowania wybrało sześć. To programy powiatu malborskiego, Urzędu Miasta Wejherowa, gmin Czersk, Tuchomie, Szemud i Bytów.

Pomorskie. Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024:

•    gmina Tuchomie - budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Trzebiatkowa, dofinansowanie 100 000 zł
•    gmina Bytów - montaż kamer monitoringu, dofinansowanie 98 772,68 zł
•    gmina Czersk: montaż nowych punktów monitoringu w parku Borowiackim – dofinansowanie 99 386,94 zł
•    gmina Szemud - przebudowa DW nr 218 przewiduje (roboty na odcinku 71 m - w zwiększenie bezpieczeństwa pieszych), dofinansowanie 100 000 zł
•    Urząd Miasta Wejherowa: rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego, dofinansowanie 100 000 zł
•    powiat malborski : przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2936G Stare Pole Dzierzgoń ul. Bema, dofinansowanie 90 000 zł
•    łączne dofinansowanie - 589 159,62 zł


Wojewoda pomorski Dariusz Drelich i burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski podpisują umowę o dofinansowaniu z programu Razem bezpieczniej. Czersk, 22.11.2022.


PUW Gdańsk

W Czersku m.in. nowe kamery w parku i na stadionie

W czerskim ratuszu pytamy o zakres zadania.


Odpowiedzi udziela naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Środowiska, Wojciech Laska:

„W ramach otrzymanego dofinansowania w wysokości 99 386,94 zł z „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”, Gmina Czersk realizuje zadanie pod nazwą „Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez budowę monitoringu w Parku Borowiackim w Czersku”.

W ramach tego projektu zamontowanych zostanie dziewięć nowych kamer, z czego jedna będzie obrotowa, a osiem to urządzenia stacjonarne.  Do ich obsługi  zostanie wybudowana linia zasilająca o długości 600 metrów.  Na terenie parku i stadionie miejskim zostanie ułożona linia światłowodowa o długości 800 metrów. Kamery będą miały za zadanie obserwację nowych obiektów – boisk na stadionie oraz powstających – muszli koncertowej oraz boisk rekreacyjnych w parku. Koszt zadania wynosi 99 379,70 zł tys. zł i w całości zostanie pokryty ze środków otrzymanych w ramach konkursu.”


(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.