24-01-19
Czersk. Wizyta studyjna
Rewitalizacja części miasta Czersk
– spotkanie z pracownikami
Urzędu Marszałkowskiego

24 stycznia 2019 r. w Czersku wizytował zespół pracowników Urzędu Marszałkowskiego do spraw projektów rewitalizacyjnych. Tematem rozmowy był projekt “Rewitalizacja części miasta Czersk”, głównie w kontekście przebudowy budynku dworca i jego nowego zakresu wykorzystania na cele społeczne, objęte projektem.

W trakcie spotkania potwierdzono zainteresowanie realizacją projektu rewitalizacji, jednak w ograniczonym zakresie – bez konieczności ponoszenia na tym etapie wydatków niekwalifikowanych, wynoszących ponad 6 mln zł. Jednocześnie wskazano dalszy plan działania dla projektu rewitalizacyjnego.

Odbyła się również wizyta studyjna na obszarze rewitalizacji. Kolejnym etapem będzie aktualizacja dokumentów i przygotowanie projektu dla dworca. Zespół pracowników Urzędu Marszałkowskiego pozytywnie zaopiniował zmiany w projekcie. Planowane jest kolejne spotkanie z ww. zespołem.

UM Czersk

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.