1-09-20
POMORSKIE. KOMUNIKAT
Rodzice znów będą mogli korzystać
z dodatkowego zasiłku opiekuńczego


Od 1 do 20 września 2020 r. ponownie będzie przysługiwać dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Można się o niego starać m.in. w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko.


Zasiłku nie dostaną natomiast osoby, które pomimo otwarcia placówki podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu.   |  fot. ilustracyjne


Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał w związku z zamknięciem żłobków, przedszkoli i szkół w związku z zagrożeniem koronawirusem. Dotyczy to również sytuacji, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez wspomniane placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania np. gdy lekcje będą odbywać się w trybie hybrydowym, czyli część dzieci uczy się w szkole, a część w domu. Ze świadczenia będą mogli korzystać również opiekunowie starszych dzieci z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zasiłek przysługuje rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Nie zmienią się zasady występowania o zasiłek. Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem należy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy lub zleceniodawcy. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Można to zrobić elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Świadczenie nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Zasiłku nie otrzymają również rodzice, którzy pomimo otwarcia placówki podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu. Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Agata Muchowska

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.