19-02-21
Gm. Czersk – Gm. Karsin. ROWEREM PO BORACH – autorski pomysł burmistrza Czerska
Ścieżka rowerowa Mokre – Karsin, podpisano porozumienie

W czwartek, 18.02 w Urzędzie Gminy w Karsinie zostało podpisane porozumienie „w sprawie koordynacji działań przy pracach przygotowawczych do budowy ścieżki rowerowej między miejscowością Mokre w Gminie Czersk a miejscowością Karsin”. Porozumienie, w obecności p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Czersk Leszka Pultyna, podpisali wójt Gminy Karsin Roman Brunke i burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski.

W porozumieniu obie strony zadeklarowały, że wykonają dokumentację techniczną do końca 2021 roku. Po stronie Gminy Czersk leżało będzie opracowanie projektu kładki na granicznej rzece Niechwaszcz, a jej koszty pokryje w połowie Gmina Karsin. Określone zostały także parametry techniczne nowego traktu.

- Brakujący, 3,5-kilometrowy odcinek w naszej gminie w całości przebiegać będzie przez tereny leśne, zarządzane przez Nadleśnictwo Czersk. Podobnie, jak w kierunku Rytla, ścieżka będzie miała nawierzchnię żwirowo-gliniastą i szerokość 2 metry. Poprowadzimy ją pasem przeciwpożarowym. Tylko takie rozwiązanie jest dopuszczane na terenie lasów państwowych – informuje burmistrz Przemysław Biesek-Talewski. – Dodatkowo na naszym odcinku konieczne jest zaprojektowanie tunelu w nasypie kolejowym linii Czersk – Bąk oraz kładki nad kanałem Niechwaszcz.

W Gminie Karsin na przeważającym odcinku ścieżka przebiegać będzie przez pola i łąki i tam będzie miała nawierzchnię asfaltową. Na odcinku leśnym w rejonie Dębowca także zostanie zastosowana nawierzchnia szutrowa.

- Uzgodniłem już wstępne warunki wykupu gruntów pod ścieżkę z ponad 90 % ich właścicieli – informuje wójt Roman Brunke.

Obie gminy chcą postawić na budowę ścieżek w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

- Liczymy, że projekty związane z budową infrastruktury rowerowej na terenie Borów Tucholskich otrzymają dofinansowanie – mówią zgodnie obaj włodarze.

Nowe ścieżki w gm. Czersk - projekty
W obu gminach przygotowywane są dokumentacje techniczne dla nowych ścieżek rowerowych. W gminie Czersk gotowe są już projekty ścieżek wzdłuż dróg powiatowych Czersk - Śliwice (do granicy z powiatem tucholskim) oraz Czersk Odry na odcinku Czersk – Kamionka. Opracowano także projekt ścieżki wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 237 na odcinku granica miasta – droga do Dąbek. Tam ścieżka będzie także wykonana w leśnym pasie przeciwpożarowym. W tym roku – oprócz dokumentacji ścieżki w kierunku Karsina powstanie projekt ścieżki wzdłuż ulicy Tucholskiej (od ul. Starego Urzędu do granicy miasta) oraz wzdłuż DW 237 od drogi do Dąbek do granicy gminy.

Rowerem po Borach
Niezależnie od przygotowań do budowy nowych ścieżek rowerowych w gminie Czersk powstaje projekt wytyczenia i oznakowania sieci turystycznych tras rowerowych, nazwanej „Rowerem po Borach”. Jest to autorski pomysł burmistrza Przemysława Bieska-Talewskiego.

- Rower to moje hobby. Zjeździłem wzdłuż i wszerz gminę Czersk i dużą część Borów Tucholskich. Nasze tereny są idealne dla turystów. Wokół Czerska, Rytla i wielu innych miejscowości robić można mnóstwo różnorakich wycieczek rowerowych dowolnej długości. Problemem jest to, że osoby nie znające naszych terenów, szczególnie turyści, nie wiedzą, jak się po nich poruszać. Wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych znacznie to ułatwi i z pewnością wpłynie na wzrost liczby osób uprawiających turystykę rowerową – mówi burmistrz.

Według opracowanej i ciągle modyfikowanej koncepcji na terenie gminy Czersk i gmin ościennych wyznaczonych i oznakowanych zostanie ponad 70 tras o łącznej długości około 200-300 kilometrów. Przebiegałyby one po istniejących ścieżkach rowerowych, drogach publicznych różnych kategorii i drogach leśnych. Oprócz oznakowania tras w terenie planowane jest wykonanie mapy tras i specjalnej aplikacji. Powstać mają także wypożyczalnie rowerów.

- Mam nadzieję, że nasz projekt będzie swego rodzaju pilotażem, a docelowo sieć tras rowerowych pokryje całe Bory Tucholskie – mówi Przemysław Biesek-Talewski.

UM w Czersku
fot. UG w Karsinie





Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.