21-12-20
Gm. Czersk. Porządek obrad, materiały
Sesja budżetowa (2021 rok) Rady Miejskiej
w Czersku

XXVII sesja Rady Miejskiej w Czersku odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali Centrum Informacji Turystycznej w Czersku oraz w trybie zdalnym z następującym porządkiem obrad:

    1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
    2. Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad.
    3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
    4. Podjęcie uchwał w sprawie:
    4.1. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok – projekt nr 1,
    4.2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2020 – 2037 – projekt nr 2,
    4.3. wydatków budżetu Gminy Czersk, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 – projekt nr 3,
    4.4. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2021 – 2039 – projekt nr 4,
    4.5. uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2021 – projekt nr 5,
    4.6. udzielenia pomocy finansowej Gminie Karsin – projekt nr 6,
    4.7. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu – projekt nr 7,
    4.8. udzielenia pomocy finansowej Gminie Czarna Woda – projekt nr 8,
    4.9. przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czersku na rok 2021 – projekt nr 9,
    4.10. przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Czersku na rok 2021 – projekt nr 10,
    4.11. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Porzeczkowej, Jagodowej, Agrestowej, Poziomkowej, Jeżynowej i Truskawkowej – projekt nr 11,
    4.12. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czersk na lata 2021 – 2030 – projekt nr 12,
    4.13. zmiany uchwały nr XIX/234/20 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze – projekt nr 13.
    5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
    6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i informacje.
    7. Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się bez udziału gości, publiczności i mediów. W celu zapewnienia jawności obrad zostanie uruchomiona w Internecie transmisja z przebiegu sesji.

Materiały znajdują się pod linkami:
https://czersk.sesjaradygminy.pl/Guest/Current
https://bip.czersk.pl/2090.html

Przewodniczący Rady
Krzysztof Przytarski

LInk do transmisji:
https://www.youtube.com/channel/UCP794CVQgG_HespHIIyGM7w

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.