3-12-19
Gm. Czersk. Porządek obrad, materiały
Sesja budżetowa. Radni uchwalą
budżet gminy Czersk na 2020 rok


XV sesja Rady Miejskiej w Czersku odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 roku. Rozpoczęcie o godz. 12.00 w budynku Centrum Informacji Turystycznej (I piętro).

Porządek obrad:
1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2 Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.

3 Podjęcie uchwał w sprawie:

3.1 uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2020 rok – projekt nr 1,

3.2 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2020 – 2037 – projekt nr 2,

3.3 wydatków budżetu Gminy Czersk, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 – projekt nr 3,

3.4 udzielenia pomocy Gminie Karsin – projekt nr 4,

3.5 zmiany Uchwały Nr IX/103/19 w sprawie ustalenia dopłat do grup taryfowych – projekt nr 5,

3.6 określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata – projekt nr 6,

3.7 wzniesienia pomnika – obelisku upamiętniającego Braci Gnacińskich – projekt nr 7,

3.8 zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg wewnętrznych, na działce nr 5 obręb Złotowo i działce nr 298 obręb Klaskawa – projekt nr 8,

3.9 wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Łąg – Wieck – Wojtal– Czersk – projekt nr 9,

3.10 zwolnienia od podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej – projekt nr 10,

3.11 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług we wsi Łąg-Kolonia – projekt nr 11,

3.12 wskazania trzech przedstawicieli Rady Miejskiej w Czersku do Społecznej Rady Kultury – projekt nr 12,

3.13 przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czersku na rok 2020 – projekt nr 13,

3.14 przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Czersku na rok 2019 – projekt

3.15 rozpatrzenia skargi na Burmistrza Czerska – projekt nr 15.

4 Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

5 Wolne wnioski i informacje.

6 Zakończenie sesji.

źródło - UM Czersk

Zobacz porządek obrad z projektami uchwał na sesję 10.12.19r. – TUTAJ

 

Zobacz projekt budżetu gminy Czersk na 2020 roku – (TUTAJ)

Zobacz również:
Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Czersk na lata 2020 – 2037-
(TUTAJ)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.