19-05-21
Gm. Czersk. 25 maja, godz. 12.00
Sesja Rady Miejskiej w Czersku - porządek obrad,
materiały

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Czersku, odbędzie się w dniu 25 maja 2021 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali Centrum Informacji Turystycznej w Czersku oraz w trybie zdalnym z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1.       zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 – projekt nr 1,

4.2.       ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego – projekt nr 2,

4.3.       zmiany uchwały nr XII/145/19 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków – projekt nr 3,

4.4.       przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Łukowskiej w Czersku – projekt nr 4,

4.5.       przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Pomorskiej w Czersku – projekt nr 5,

4.6.       przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Starogardzkiej w Czersku – projekt nr 6,

4.7.       przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Szkolnej, Podleśnej, Starego Urzędu, Browarowej i Alei 1000-lecia w Czersku – projekt nr 7,

4.8.       przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Chojnickiej, Słonecznej i Zielonej w Łęgu – projekt nr 8,

4.9.       przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Nadjeziornej w Ostrowitem – projekt nr 9,

4.10.    zmiany uchwały nr XXVI/310/20 w sprawie przystąpienia do prac nad „Strategią Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030” – projekt nr 10.

5. Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2021 r.

6. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Czersk.

7. Omówienie działalności Czerskiej Gminnej Rady Seniorów i polityki senioralnej w Gminie Czersk.

8. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.

9. Sprawy bieżące, wolne wnioski i informacje.

10. Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się bez udziału gości, publiczności i mediów.

W celu zapewnienia jawności obrad zostanie uruchomiona w Internecie transmisja z przebiegu sesji: https://www.youtube.com/channel/UCP794CVQgG_HespHIIyGM7w

Materiały znajdują się pod linkami:

https://czersk.sesjaradygminy.pl/Guest/Current

https://bip.czersk.pl/2090.html  

Przewodniczący Rady
Krzysztof Przytarski


UM w Czersku

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.