26-02-19
Gm. Czersk. Porządek obrad, materiały – relacja
Sesja Rady Miejskiej w Czersku - NA ŻYWO

Dziś, tj. 26 marca br. o godz. 12.00 rozpoczęła się VI sesja Rady Miejskiej w Czersku. Publikujemy porządek obrad oraz linki do głosowań i zapisy WIDEO.

Zapis z sesji (kanał YouTube UM Czersk) - TUTAJ


ZOBACZ WYNIKI GŁOSOWAŃ – TUTAJ

Porządek obrad, materiały - TUTAJ

1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2 Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.

3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.

4 Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

5 Informacja o współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

6 Przedstawienie oferty kulturalnej i turystycznej na terenie Gminy na rok 2019.

7 Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok - VI/75/19,

7.2 zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 roku - VI/76/19,

7.3 poboru opłaty targowej i wskazania jej inkasentów - VI/77/19,

7.4 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Kościuszki, Królowej Jadwigi, Dr. Zielińskiego i Dworcowej w Czersku - VI/78/19,

7.5 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Chojnickiej, Kościuszki, Alei 1000-Lecia, Browarowej i Starego Urzędu w Czersku - VI/79/19,

7.6 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Tucholskiej, Starego Urzędu i Łosińskiej w Czersku - VI/80/19,

7.7 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Porzeczkowej, Jagodowej, Agrestowej, Poziomkowej, Jeżynowej i Truskawkowej w Czersku - VI/81/19,

7.8 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Długiej w mieście Czersk - VI/82/19,

7.9 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Królowej Jadwigi i Gen. Hallera w Czersku - VI/83/19,

7.10 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic: Starogardzkiej, Wicka Rogali i Podgórnej w Czersku - VI/84/19,

7.11 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Piaskowej i Zacisze - VI/85/19,

7.12 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych, letniskowych i usługowych w Rytlu, gmina Czersk - VI/86/19,

7.13 ustalenia planu sieci publicznych szkoł podstawowych prowadzonych przez Gminę Czersk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku - VI/87/19,

7.14 wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom dotychczasowych oddziałów klas III i IV Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku - VI/88/19,

7.15 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w 2019 r. - VI/89/19,

7.16 rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Czersk - VI/90/19,

7.17połączenia Ośrodka Kultury w Czersku, Ośrodka Kultury w Rytlu i Ośrodka Kultury w Łęgu w instytucję Kultury o nazwie "Gminne Centrum Kultury w Czersku" - VI/91/19,

7.18 konsultacji społecznych dotyczących podziału Gminy Czersk - VI/92/19.

8 Informacja Przewodniczącego Rady o interpelacjach złożonych między sesjami.

9 Wolne wnioski i informacje.

10 Zakończenie sesji.

(red), UM Czersk

Zdjęcia z dzisiejszej sesji RM:

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.