16-01-19
Gm. Czersk. Podziękowania dla rady sołeckiej, mieszkańców i strażaków
Sołectwo Lipki nadal poprowadzi
Zbigniew Berendt. Wątpliwości dotyczące
pomysłu połączenia ośrodków kultury


Spotkanie sołectwa Lipki, które odbyło się (15.01) w remizie przy OSP Złe Mięso rozpoczął sołtys Zbigniew Berendt. Prowadzącym zebranie został miejscowy radny Maciej Deja.

Wraz z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do przedstawienia sprawozdania. W swoim bilansie obecny włodarz wspomniał między innymi o organizowaniu corocznej zabawy karnawałowej dla dzieci, utwardzeniu drogi płytami yomb w Złym Mięsie w kierunku rzeki. Podsumowując dodał, że rozwój sieci kanalizacyjnej nie ułatwiał rozwoju dla sołectwa. Ze względu na budowę sieci nie była możliwa pewna modernizacja dróg. Kończąc swoje sprawozdanie podziękował radzie soleckiej, mieszkańcom, członkom miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, sponsorom a także radnej Teresie Kropidłowskiej za pracę i pomoc na rzecz sołectwa.

W dalszej części przystąpiono do wyboru sołtysa. Wcześniej wspomniany Zbigniew Berendt był jedynym kandydatem na to stanowisko - po raz kolejny został sołtysem sołectwa Lipki i poprowadzi je przez kolejne pięć lat.

Sołtysa w działaniach wspierać będzie rada sołecka, którą reprezentować będą Teresa Deja, Maria Ostrowska, Florian Łęgowski, Czesław Noga, Janusz Kiedrowski oraz Ewa Lipska.

Mieszkańcy dopytywali obecnych na spotkaniu włodarzy m.in. burmistrza Czerska Przemysława Bieska – Talewskiego o sieć gazową i możliwości przyłączenia.  Włodarz informował, że jest duża szansa na skorzystanie z planowanej sieci dla wszystkich pobliskich wsi w okolicy Łęga. Warunkiem będzie chęć wykonania co najmniej czterech przyłączy na sto metrów, co jest do osiągnięcia. Ponadto uczestnicy zebrania zgłaszali liczne uwagi w sprawie braku odśnieżania dróg powiatowych przechodzących przez sołectwo. Jak mówił Zbigniew Berendt „Drogi gminne odśnieżane są poprawie, dużo lepiej niż w zeszłym roku”.

Mieszkańców zapoznano również z pomysłem stworzenia Gminnego Centrum Kultury. Po tej informacji padło wiele pytań m.in. - „Czy nie wprowadzi to chaosu?” – pytał jeden z mieszkańców. -„Według mnie każdy ośrodek lepiej rozwija się indywidualnie” – komentował kolejny. Pojawiły się także głosy, że nie jest to najlepszy pomysł i zmiana nie wyjdzie na dobre. Burmistrz odpowiadał, że kultura nie jest sferą, w której ośrodki powinny ze sobą konkurować.

(red)Zbigniew Berendt po raz kolejny został sołtysem sołectwa Lipki
i poprowadzi je przez kolejne pięć lat.

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.