21-08-20
Gm. Czersk. Kwota - 148 474 zł
FUNDUSZ SOŁECKI 2021 – SOŁECTWO RYTEL
Do rozdysponowania prawie 150 tys. zł
– można zgłaszać propozycje

Sołtyska wraz z radą sołecką Sołectwa Rytel zapraszają wszystkich  Mieszkańców do zgłaszania swoich pomysłów i propozycji na planowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.


Jeśli macie Państwo propozycje i sugestie w kwestii tego, co jest w naszym sołectwie niezbędne, potrzebne, wpłynie pozytywnie na rozwój naszego sołectwa oraz aktywizację i integrację mieszkańców prosimy o zgłaszanie tych propozycji do sołtys Romanny Czułowskiej w terminie do 10 września 2020 r.

Wszystkie pomysły zostaną rozpatrzone przez Radę Sołecką i zostaną poddane dyskusji na zebraniu wiejskim w dniu 24 września 2020r.

lub zgłoszone w formie wniosków do podziału budżetu gminy Czersk. Propozycje zgłaszamy telefonicznie: 724 070 140 

lub mailowo: [email protected]

Prosimy o wzięcie pod uwagę wysokość funduszu sołeckiego, łączna kwota do podziału na całe Sołectwo Rytel to 148 474 zł.

Sołectwo Rytel

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.