26-03-19
Gm. Czersk. Będzie autopoprawka
`SOŁECTWO ZAPĘDOWO
CHCE POZOSTAĆ W GMINIE CZERSK` - petycja

Publikujemy informację (poniżej) przekazaną przez sołtysa Sołectwa Zapędowo.

„SOŁECTWO ZAPĘDOWO CHCE POZOSTAĆ W GMINIE CZERSK
Dnia 20 marca 2019r. odbyło się zebranie Rady Sołeckiej , na którym członkowie Rady Sołeckiej łącznie z Sołtysem nie wyrażają zgody i aprobaty na włączenie Sołectwa Zapędowo do nowo powstającej Gminy Rytel. Sołtys wraz z Radą Sołecką przeprowadzili konsultację z mieszkańcami Sołectwa poprzez zbieranie podpisów przeciwko odłączeniu się od Gminy Czersk. Dnia 25 marca 2019 r. Sołtys na ręce p. Burmistrza Przemysława Bieska-Talewskiego złożył petycję  wraz z przeważającą liczbą podpisów mieszkańców Sołectwa Zapędowo.”

W czerskim magistracie słyszymy, że burmistrz złoży na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Czersku autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie konsultacji w Sołectwie Rytel i Zapędowo (zobacz artykuł w sprawie konsultacji TUTAJ). W Zapędowie, po wpłynięciu petycji, konsultacje nie mają być przeprowadzone. Projekt uchwały będzie dotyczył tylko konsultacji w Sołectwie Rytel.

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.